Humaniora inn i energiforskningen

Humaniora inn i energiforskningen
- DEBATTAKTØR: Olje- og energiminister Ola Borten Moe mener det nye forskningssenteret kan bli en inkubator i samfunnsdebatten om miljøteknologi. Bilde: Jens Maseng

I dag åpner forskningssenteret Censes, like ved Gløshaugen i Trondheim, landets første energiforskningssenter med utspring i et samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø for grønn miljøteknogi.

Der andre forskningsentre gjerne er teknologidrevet, skal Censes også operere med tankegods fra samfunnsvitenskap, humaniora og økonomifag.

Vil ha gode råd

Olje- og energiminister Ola Borten Moe stod for den formelle åpningen av Censes. Statsråden mener det nye forskningssenteret kommer til å bli viktig av flere årsaker.

– Det er etablert flere FME-sentre for miljøvennlig energi tidligere, men dette blir et samfunnsvitenskapelig senter som i tillegg til det rent teknologiske vil kunne fortelle oss hvordan produsenter og forbrukere av miljøteknologi oppfører seg, og hvilke virkemidler som som fremmer robust utvikling i miljøteknologi-sektoren.

– Jeg håper senteret kan bli en viktig inkubator i samfunnsdebatten, legge premisser og gi gode råd forut for de politiske valgene vi skal ta for sektoren, sier Borten Moe til Teknisk Ukeblad.

Energistudier

Censes skal levere internasjonalt ledende forskning innenfor og på tvers av teknologi og vitenskapsstudier, energiøkonomi, sosiologi, industriell økologi, energisystemanalyse, statsvitenskap og innovasjonsstudier.

- PREMISSER FOR POLITISKE VALG: Olje- og energiminister Ola Borten Moe åpnet i dag det nye tverrfaglige energiforskningssenteret Censes i Trondheim.
- PREMISSER FOR POLITISKE VALG: Olje- og energiminister Ola Borten Moe åpnet i dag det nye tverrfaglige energiforskningssenteret Censes i Trondheim. Her sammen med senterleder Asgeir Thomasgaard. Jens Maseng

Energistudier

Senteret blir også en PhD-skole i samfunnsvitenskapelige energistudier, og skal utvikle undervisningstilbudet innenfor energistudier på lavere grad.

En av forskerne som deltar på åpningen er doktorgradsstipendiat Marit Toftaker fra institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Hun jobber med en studie som tar for seg forskjeller mellom el-bilbrukere og vanlige bilbrukere, og trekkes fram som et eksempel på hva slags forskning senteret skal jobbe med.

Myter om elbil-brukere

Toftaker mener de midlertidige resultatene av hennes studie tyder på at politikere må legge andre kriterier enn den gjengse el-bilbruker til grunn når de skal vedta rammebetingelser for bruk av el-bil.

– El-bilen er ikke en typisk nummer to-bil, slik mange tror. El-bil eierne bruker bilen annerledes enn eierne av vanlige biler, og bruksmønsteret er godt tilpasset bilens kvaliteter. Dette viser hvor viktig det er å studere faktisk bruk når man skal utvikle ny politikk for elektrifisering av transportsektoren, sier Toftaker til Teknisk Ukeblad.

Beslutningsgrunnlag

En annen studie viser at strømkunder i sjelden grad handler strøm etter hva som er best for lommeboka, og sjelden eller nesten aldri bytter strømleverandør, selv om de ikke synes dette er vanskelig.

Leder for det nye forskningssenteret, Asgeir Thomasgaard, mener senteret kommer til å produsere forskning som blir avgjørende som beslutningsgrunnlag for politikere når de skal ta valg i overgangen til den "nye, grønne økonomien".

Milliardmarked

– Sektoren for miljøteknologi representerer et milliardmarked. Censes skal berike og tydeliggjøre den offentlige debatten. Hva er kostnadseffektivt og hva blir samfunnskostnaden av ulike valg, sier Thomasgaard som også er professor i industriell økonomi ved NTNU.

Censes er et senter innenfor ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), som går ut påtidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på internasjonalt nivå for å løse utfordringer på energi- og miljøområdet.

FME'ene styres av Norges Forskningsråd, og har en bevilgning på rundt 10 millioner kroner per år over åtte år.