KRAFT

Høyspent og helsefare

Det har vært drevet omfattende internasjonal forskning på feltet elektromagnetiske felt og helserisiko i en årrekke. Sammenfattet tyder resultatene på en mulig doblet risiko for utvikling av leukemi hos barn der gjennomsnittsverdien for magnetfeltet i hjemmet er over 0,4 mikrotesla. I Norge vil dette statistisk kunne innebære ett ekstra tilfelle av leukemi ca. hvert sjette år blant barn som er utsatt for magnetfelt fra høyspentledninger i boligen. Dette vurderes som en svært lav risiko.

For andre kreftformer hos barn, og kreft hos voksne, finnes det ikke noe konsistent holdepunkt for at bolig- eller yrkeseksponering for magnetfelt er kreftfremkallende. Når det gjelder eventuell sammenheng med andre helseplager eller symptomer, er dataene ikke tilstrekkelige til å trekke endelige konklusjoner.

Styrken på magnetfeltene som oppstår rundt høyspentledninger øker med strømstyrken og avtar med avstanden.

Med dagens kunnskaper og beskrivelse av risikosituasjonen vil riving av bygg eller fjerning av eksisterende ledninger generelt være et for drastisk tiltak. Ved planer om nye bygg nær høyspentledninger, nye høyspentledninger nær bygg eller opprusting av eksisterende høyspentledninger, skal man velge de alternativer som gir lavest mulig magnetfelt når dette kan forsvares i forhold til merkostnader eller andre ulemper av betydning. En utredning skal blant annet kartlegge bygg som kan få felt over 0,4 mikrotesla.

Valg av jordkabel i stedet for luftledning vil kunne redusere feltene eller flytte feltpåvirkningen til et annet sted. Kabling på høyere spenningsnivåer er svært kostbart, og kabling av høyspentledninger kun av helsehensyn vil normalt ikke være aktuelt som tiltak mot magnetfelt.

Hvis en luftledning som har mange bygg helt i byggegrensen på begge sider, erstattes av en jordkabel i samme trasé, kan feltene i de nærmeste husene fortsatt være betydelige etter kabling, men feltet avtar raskere til siden. For å unngå økte felt i bygninger, vil tiltak mot slike feltkilder være like relevante som tiltak knyttet til luftledninger.

(Kilde: Statens strålevern)

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.