ARKIVNYHETER

Høyresiden vil satse på trafikksikring

Bilde: Larsen, Håkon Mosvold, Scanpix
Per-Helge Berg NTBPer-Helge Berg NTB
16. nov. 2010 - 14:20

Torsdag legger partileder Erna Solberg fram Høyres alternative budsjettforslag for 2011. Med en økning i antall dødsulykker på norske veier akter Høyre å satse sterkt på veitrafikktiltak i sitt budsjettforslag.

– Regjeringen greier ikke å følge opp sine løfter, så vi må gå dramatisk til verks for å få gjort noe med dette. Vi må gå til kamp mot trafikkdøden, sier Øyvind Halleraker, som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for Høyre, til NTB.

– Katastrofalt lavt

I sitt budsjettalternativ legger Høyre opp til en kraftig satsing på å trafikksikre veinettet i Norge, og da spesielt ved å bygge midtdelere på veinettet ettersom kollisjoner med motgående kjøretøy er svært vanlig.

– Regjeringen har lagt fram et budsjett hvor de til neste år skal bygge 22 kilometer med midtdelere, mens behovet er 750 kilometer. I fjor bygde de 10-11 kilometer. Vi mener dette er katastrofalt lavt, sier Halleraker.

600 millioner til midtdelere

Høyre foreslår derfor å sette av 600 millioner kroner til å bygge midtdelere på norske veier. De legger opp til å nå målet om 750 kilometer i løpet av ti år, og dermed bygge rundt 75 kilometer med nye midtdelere hvert år.

– Vi har hatt et nært samarbeid med foreningen Nei til frontkollisjoner og Trygg Trafikk når det gjelder behov og hvordan vi skal legge opp satsingen. Vi ønsker å ha en visjon om at vi må ned i null ulykker på grunn av veienes beskaffenhet, understreker Halleraker.

Han peker også på at man må sette inn ressurser i blant annet holdningsarbeidet for å bedre den dystre statistikken i trafikken.

Vil bruke mer

Fremskrittspartiet vil bruke enda flere kroner til å bedre sikkerheten for norske bilister. I sitt budsjettforslag, som legges fram allerede tirsdag, ønsker partiet å bruke en hel milliard på trafikksikkerhetstiltak. Størstedelen av disse pengene akter også Frp å bruke på å bygge midtdelere.

– Midlene skal brukes til å utbedre ulykkesutsatte strekninger i fylkene. Pengene skal gå til å bygge midtdelere og til kampanjer rettet mot personer i risikogruppene, da spesielt mot ungdom mellom 16 og 24 år, sier Frps Bård Hoksrud, som er andre nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen. Han slår fast at utviklingen de siste årene dessverre har gått i negativ retning.

Økning i antall omkomne

I 2001 hadde Norge færrest omkomne i trafikken i Europa, men siden den gang har 25 av 30 europeiske land hatt en bedre utvikling enn oss. Når det gjelder reduksjon i antall ulykker er Norge nå på nivå med Hellas.

I oktober i år omkom 22 personer i trafikkulykker her i landet, det var ti mer enn i samme måned i fjor. Fram til utgangen av oktober har det vært 187 dødsfall i trafikken, noe som er elleve flere enn fjorårets tall for samme periode.

Les mer om: