ARBEIDSLIV

Høyresiden opponerer

Hun peker på at konjunkturavgiften vil drive lønnsutgiftene i været og kan true rentenivået. Hun kaller formuesbeskatningen en katastrofe for den del av næringslivet som er på jakt etter kapital, og syns også at innstramminger i delingsmodellen er ille.

– Regjeringen skjønner ikke hva som er grunnlaget for at næringslivet skal overleve. Vi vil endre skatte- og avgiftspolitikken og gi lettelser. Det betyr mest på kort sikt. På lengre sikt må arbeidsmarkedet endre struktur. Vi må se på pensjonssystemet, sykelønnsordningen og frigjøring av arbeidskraft fra offentlig sektor til det private næringslivet, mener Siv Jensen.

Høyre advarer Ap

– Regjeringens budsjettforslag vil gi høyere prisvekst og enda høyere rente, sier finanspolitisk talsmann Per-Kristian Foss i en kommentar. Han sier at Norges Banks kritikk av regjeringens skattepolitikk er helt i tråd med Høyres syn. Foss mener forslaget om skatt på utbytte kan føre til økt utenlandsk eierskap. Videre øker risikoen for finansiell ustabilitet, fordi bedriftene vil velge å låne penger fremfor å hente inn ny aksjekapital.

– Vi etterlyser tiltak for ny vekst i arbeidsstyrken, og vi foreslår derfor økt arbeidsinnvandring, bedre egnede skattetiltak, og innstramming i reglene for sykelønn, uførepensjon og aldersbestemt førtidspensjonering (AFP), sier Foss og avslutter:

– Når statsministeren heretter kommer med formaninger om ansvarlig økonomisk politikk, bør dette tas med en stor klype salt. Regjeringen ser ut til å ha glemt at lav prisstigning og lav rente bare er virkemidler for å gi hver enkelt av oss nødvendig økonomisk trygghet.

Les mer om: