FORUM

Høyrereklame i Teknisk UkebladPå side 4 er det en helsides annonse for det politiske partiet Høyre. Og på side 74 får Tore Sanner, nestleder i Høyre, over en hel side markedsføre Høyres synspunkter. Ingen andre politiske partier har tilsvarende spalteplass i bladet!

Dette skjer mindre enn én måned før det skal avholdes stortingsvalg! Jeg har alltid trodd at Teknisk Ukeblad er og ønsker å være partipolitisk nøytralt! Det jeg håper vil skje er at dere vil la de andre politiske partiene slippe til med tilsvarende spalteplass i de få numrene som er igjen frem til valget den 12. september.

Hvis det som står i blad nr. 2005 ikke blir rettet opp ved at andre partier slipper til, vil jeg tolke det dithen at redaksjonen i Teknisk Ukeblad for fremtiden kommer til å støtte Høyres politiske standpunkter. Dette mener jeg er meget uheldig, og jeg tror mange av bladets lesere vil reagere på dette og sannsynligvis ta opp til vurdering om de fortsatt ønsker å abonnere på bladet.

Terje Thorsland

Les mer om: