Høypresisjons chuck

Chuckene har snevre toleranser med svært lite kast. Det resulterer i forlenget levetid på verktøyet og forbedret kvalitet på arbeidsstykket.

Fastspenningskraften er konstant gjennom hele operasjonen og vedlikeholdes etter lang tids bruk.

Chucken er også beregnet for høyhastighetsbearbeiding. Forinnstilling av verktøyet er enkelt.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå