Hormonhermere kan forbys

En undersøkelse Teknologisk Institutt (TI) har gjort for SFT, viser at myndighetenes mål om å fase ut kjemikaliegruppen innen år 2000 ikke blir nådd med bransjens egne initiativ.

Nonylfenoler og nonylfenoloksytanter finnes blant annet i rengjøringsmidler, lakk, lim og smøremidler. Undersøkelsen viser at bruken av kjemikaliene er på vei nedover, men ikke nok. Det er særlig i bilpleiemidler og maling-/lakkprodukter reduksjonen har vært liten. Rengjøringsmidler har størst reduksjon med minus 93 prosent fra 1997.

90 prosent av 463 bedrifter svarte på undersøkelsen. I 1999 ble det brukt 215 tonn nonylfenoler og nonylfenoloksytanter i produkter i Norge. En tilsvarende mengde fantes også i eksporterte produkter.

SFTs forslag er sendt ut på høring.

Les mer om: