Holder storebror i sjakk

Datatilsynets informasjonssjef Hege Njaa Rygh mener det er en oppgave for Stortinget å vurdere lovgivning og hjemler til omfattende bruk av programvare for å kople forskjellige registre og lete frem informasjon.

- Selv om politiet i dag har omfattende hjemler for å hente informasjon, tror jeg det vil være vanskelig å plassere slike verktøy som datamining og textmining innenfor dagens regelverk.

Betinget akspept

Nakkehårene reiser ikke seg hos Datatilsynet av tanken på at politiet skal kunne kople sammen opplysninger fra et stort antall logger og registre. - Vi kan ikke, og skal heller ikke, slåss mot utviklingen av teknologiske hjelpemidler. Men vi er opptatt av at bruk av registre er knyttet til en konkret sak. Det må ikke bli slik at "greit å ha" ligger bak.

Datatilsynet vil begrense innsamling av informasjon til det nødvendige og understreker at enkelthet i seg selv ikke er noe godt argument. - Vi må også passe oss for å lage nye saker som et resultat av data samlet inn og analysert for et annet formål.

Ikke nytt

Kopling av registre i etterforskningsøyemed er slett ikke nytt, hevder jusprofessor Jon Bing. I 1983 ble den tyske terroristen Rudolf Wagner dømt etter beviser som ble samlet ved å kople registre og logger. Blant annet ble variasjoner i strømforbruk brukt til å kartlegge når han oppholdt seg i leiligheten sin. - Men tysk rett er ganske restriktiv når det gjelder slike etterforskningsmetoder. Nylig ble slike systemer forbudt brukt i Berlin, sier Bing.

Jusprofessoren mener det er viktig å ha i minne at lovgivningen først og fremst skal regulere hverdagen, ikke regulere etterforskning. - Slik bruk av dataprogrammer for å kople registre og finne informasjon, bør nok være en del av prosesslovgivningen. Kontrollen må utøves av domstolene eller domstollignende organer.

Fare for feil

I juridiske miljøer brukes begrepet Rasterfandung om slik kopling, som har som mål å finne personer. Faren er til stede for å finne personer som slett ikke har gjort noe galt. Bing trekker frem et eksempel fra Sverige hvor skattemyndighetene forsøkte å avsløre folk som misbrukte en form for bostøtte. - De samkjørte en lang rekke registre. Resultatet ble omfattende etterforsknig og anmeldelse av 1000 personer, som til slutt endte med at kun 15 saker ble bragt inn for domstolene, sier Bing.

Denne saken avslørte at det i svensk lovgivning finnes mer enn 25 forskjellige betydninger av ordet inntekt. - Det vanskeliggjør bruk av programvare til slik etterforskning, fordi mønstergjennkjenningen ikke er god nok. Programvaren er ikke spesielt avansert, men den krever mye datakraft, sier Jon Bing.