Holder det å revidere forskriften om sikkerhet (FSE) hvert åttende år?

FSE gjelder for drift og arbeid i elektriske anlegg.

Holder det å revidere forskriften om sikkerhet (FSE) hvert åttende år?
Artikkelforfatteren er skeptisk til hvor ofte Forskriften om sikkerhet (FSE) blir oppdatert.

Tekst: Johs Ryskar, daglig leder, Ifea

Elektrisitet er ikke til å spøke med. Gjennom tidene er det blitt registrert mange dødsfall knyttet til ulykker i elektriske anlegg.

Les: Stein Altern fra Södra blir ny direktør i Ifea

Nulltoleranse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps statistikk for perioden 2006-2011 viser at det hvert år var en dødsulykke med elektrisk årsak. Sett på bakgrunn av det høye strømforbruket her i landet, bør det kunne karakteriseres som relativt beskjedent. Likevel: En dødsulykke er én for mye!

Det kan være mye å si om vår daglige omgang med strøm. Ikke alt er like reflektert og gjennomtenkt når det kommer til sikkerhet. Selv om det sjelden forekommer dødsulykker, er ulykker med elektrisk årsak hyppig representert i statistikken. Spranget fra 1964, som med 20 dødsfall knyttet til elektrisk årsak var et lite hyggelig toppår, til de første årene på 2000-tallet, er som natt og dag. Mye godt arbeid er gjort for å hindre ulykker med elektrisk årsak.

Les: Bjørnar Larsen har dilla på å lage opplæringsmateriell i automatisering

Montører er utsatt

De fleste ulykker skyldes brudd på sikkerhetsforskriftene og manglende kunnskap uvitenhet. Ikke overraskende er det montører som er den gruppen som er innblandet i de fleste ulykker.

I 1998 kom det ut to forskrifter: forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg (FSL), og sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg (FSH).

FSE erstattet begge disse i 2006. Dette var et ledd i å få et mer funksjonelt regelverk og ikke minst er den nye forskriften basert på prinsippene om internkontroll.

Les: Statoil vil ha bedre tilstandskontroll på automatiserings- og produksjonsutstyret

Europeisk harmonisering

Så skjer det igjen at en ny forskrift kommer ut, våren 2014. Den heter fortsatt FSE, men henger sammen med NEK EN 50110-1 som er en europeisk standard. Dette gjør at en får felles rammebetingelser over landegrenser for arbeid i elektriske anlegg.

Da går det altså åtte år mellom hver gang disse guidene revideres. Er dette godt nok? Får vi en ny revisjon i 2022? Det er fremdeles mange ulykker i Norge forårsaket av strøm. Kan et enda større søkelys på oppdatering av forskriftene endre dette?

Les: Ifea har valgt Tore Sandvoll hos Endress+Hauser som ny styreleder

Bransjeguider

Hva er så Ifeas rolle? DSB ønsker av prinsipielle årsaker ikke å publisere utfyllende orienteringer til egne forskrifter, og elektrobransjens organisasjoner har derfor tatt initiativet til å utarbeide såkalte bransjeguider. DSB har hatt observatørstatus i gruppen og lagt nødvendige føringer.

Gruppen har bestått av representanter fra Ifea, Energi Norge, NEK, El & IT-forbundet, Jernbaneverket, Norsk Olje & Gass og REN. Vi håper at guidene som vil bli publisert i løpet av kort tid vil bidra til at elsikkerheten utvikler seg i riktig retning.

FSE er en forskrift som pålegger alle som arbeider på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring. Ifea har et komplett tilbud for både høy- og lavspenningsanlegg, bedriftsinternt eller på nett oppdatert i henhold til FSE 2014.

Les: Schneider fikk sin utkårne, Invensys, med Wonderware, Foxboro, Triconex med flere