ENERGI

Hold pusten

Støvpartikler i byluft kan virkelig drepe deg. Health Effects Institute (HEI) i Massachusetts har gått gjennom data fra to amerikanske undersøkelser av sammenhengen mellom luftforurensning og dødelighet på nytt. Hensikten var å se om andre faktorer enn forurensning påvirket resultatene, for eksempel utdanning, inntekt, temperatur og luftfuktighet. Konklusjonen fra de tidligere undersøkelsene står fast: det er en sterk sammenheng mellom dødshyppighet og partikkelforurensning, skriver New Scientist. HEIs undersøkelse antyder at små partikler med diameter under 2,5 mikrometer er farligere enn partikler med diameter under 10 mikrometer (PM10). De minste partiklene er hovedsakelig biprodukter fra forbrenning. USA setter luftkvalitetsstandarder for begge grupper partikler. Europa har foreløpig har standard for PM10, men EU-kommisjonen skal revidere standarder for partikkelforurensning. (hkn)

Les mer om: