ARBEIDSLIV

HMS-priser til Trondheims-bedrifter

Bård Andersen AS fikk prisen i kategorien for kontraktører, bl.a. fordi den ikke har hatt uhell med personskader de siste årene. Bedriften scoret også ekstra på god oversikt og oppfølging av de ansattes kurs og kompetanseutvikling.

Tanktransport AS tok prisen i kategorien for transportører. Bedriften hadde ingen tankbiluhell, personskader eller fraværskader i vurderingsperioden og sykefraværet var meget lavt. Daglig leder og eier er selv meget aktivt med i kontakt med sjåførene og har en klar holdning til viktigheten av å jobbe aktivt med HMS, heter det i juryens begrunnelse.

Prisene består i originale litografier av Elling Reitan, og ble delt ut under Norsk Petroleumsinstitutts årsmøte. Alle ansatte i de to vinner-bedriftene får i tillegg en plakett.

HMS-prisene ble for første gang utdelt i 1996, som en videreføring av oljeselskapenes satsing på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Bransjen stiller krav både til oljeselskapenes egen organisasjon og til innleide selskaper som utfører transporttjenester, bygger og vedlikeholder bensinstasjoner, depoter og raffinerier.

Hvert oljeselskap velger ut sin kandidat i de to kategoriene og nominerer dem til prisene. Revisjonsteam besøker de nominerte kandidatene og vurderer dem etter faktisk oppnådde resultater og etter hvordan arbeidet blir organisert og drevet i praksis.

Les mer om: