ARBEIDSLIV

Hjernekraft styrer robotarmer

MIT har et eget laboratorium for forskning på grensesnittet menneske/robot, kalt The Touch Lab.

Elektrodene i apens hode fanger opp det spesielle hjerneområdets signaler og tolker dem i en dataenhet. Denne enheten sender så styresignaler videre til robotarmen, slik at apen for eksempel kan nå en banan som opprinnelig lå utenfor apearmens normale rekkevidde.

Under forsøk opererte en ape med tankens kraft en robot som var plassert i et annet forskningssenter 1000 kilometer borte, via datalink og TV-kamera.

Les mer om: