ARKIVNYHETER

Hjemmeseier i Kvæfjord

Vegvesenets prosjektleder Per-Åge Hanssen - her med trasekart for Kveøyforbindelsen.
Vegvesenets prosjektleder Per-Åge Hanssen - her med trasekart for Kveøyforbindelsen. Bilde: Yngve Jacobsen

De tre firmaene Harstad Maskin og Anlegg, Nydal Maskinstasjon og Brødrene Killi står bak AF Kvæøyforbindelsen. Alle holder til i Kvæfjords nabokommune Harstad. At de skulle få jobben var ingen overraskelse - ved anbudsåpningen lå de 20 prosent lavere enn nærmeste konkurrent. Overraskende var derimot prisnivået. I det siste har Vegvesenet opplevd at overslagene har sprukket på prosjekt etter prosjekt, men denne gangen var det ingen overskridelse.

Fra Hinnøya blir det en kort fylling over til søndre landkar på brua som inngår i prosjektet. Mellom nordre landkar og Kvæøya blir det en 1 270 meter lang sjøfylling. Fyllmassen blir hentet fra et steintak som er åpnet like ved brustedet på Hinnøya. Massen blir lagt ut med lekter til man kommer opp til kote minus fire. Da blir det for grunt til at lekteren kan gå. Arbeidet med fyllingen blir midlertidig innstilt, og brubyggingen kan begynne. Når brua blir ferdig, blir fyllingen fullført. Massen blir da fraktet over brua med bil.

15. september 2010 skal anlegget være ferdig. Da får Kvæøya fastlandsforbindelse via Hinnøya, og fergesambandet Borkenes-Hokland kan legges ned. Sambandet inngår nå i fylkesveg 105. Troms fylke dekker derfor alle anleggsutgiftene.

Les mer om: