NETTARKIV

Hjelp til å forebygge

- Tunneler er "farlige" fordi konsekvensene av ulykker der kan bli store dersom de får utvikle seg, sier avdelingsdirektør Finn Harald Amundsen i Vegdirektoratet. Men tunneler er likevel sikrere enn resten av veinettet. Det viser ulykkesstatistikken.

Norsk Byggstandardiseringsråd (NBR) har utarbeidet retningslinjer for risikoanalyse av brann i bygninger og tunneler. Dermed er både standarden NS 3901 og tre veiledere ferdige. Veilederne behandler risikoanalyse av brann i byggverk, brann i tunneler og risikoanalyse av tunneler og underjordiske anlegg for T-bane og jernbane. Den siste behandler også andre ulykker enn brann. 12 organisasjoner har bistått NBR med dette arbeidet.

Mer i vente

- Det ligger mer arbeid innenfor vårt område, sier administrerende direktør Guttorm Megård i NBR. Han ser et behov for regler og veiledning om risikoanalyser i bygge- og anleggsarbeidet. Eksempler er sikkerhet hos damanlegg, faste marine konstruksjoner, flyplasser og vannforsyning.

NBR er også med på å lage internasjonale regler for risikobaserte beslutningsprosesser. Eksempelvis er NBR ansvarlig norsk organ for et prosjekt om samfunnssikkerhet som den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har vedtatt å sette i gang.

Erfaringsmodell

Vegdirektoratet har utviklet en modell sammen med Transportøkonomisk Institutt. Den beregner sannsynligheten for ulike typer hendelser i veitunneler, blant annet havarier, skader med personulykker og branner. Finn Amundsen sier modellutviklingen er basert på erfaringer fra både Norge og utlandet. Som et ledd i et stort OECD-prosjekt har Statens vegvesen bidratt til å utvikle en risikoanalysemodell for flere scenarier som involverer uhell med farlig gods.

Risikoanalysemetodikken vil bli benyttet av Vegvesenet når nye tunneler planlegges, og når det lages beredskapsplaner sammen med utrykningsetatene. Det blir utført sannsynlighetsberegninger for alle tunneler lengre enn 500 meter. For alle undersjøiske tunneler, tunneler over fem kilometer og alle som trafikkeres av mer enn 15.000 kjøretøyer årlig, blir det gjennomført såkalte kvantitative risikoanalyser.

Harmonisering

Riks- og fylkesveinettet har i dag mer enn 970 tunneler. Tunnellengden er nesten 840 kilometer. Ønsker om flere sikkerhetstiltak fremmes stadig, men midlene er begrensede. - Tiltakene må settes inn der nytten er størst. Det er her risikoanalysene kommer inn, sier Amundsen.

Samfunnet er komplisert, og de teknologiske tiltakene ligger til dels i ytterkanten av vår kunnskap og erfaring. Dette krever et systematisk arbeid med risikostyring. - EU-kommisjonen forbereder et prosjekt om europeisk harmonisering av risikobaserte beslutninger. Derfor er det behov for standarder og veiledninger, sier Guttorm Megård.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.