NETTARKIV

Historisk resultat

Det er i hovedsak Hydrodivisjon Olje og Energi som, sammen med divisjon Lettmetall, løfter resultatet til himmels. Et resultat på fjorten milliarder kroner etter skatt er faktisk 10,6 milliarder kroner bedre enn resultatet for 1999.

Hydro solgte for 157 milliarder kroner, mot 112 i 1999. Høy oljepris, god pris på aluminium og magnesium samt god kontroll med kostnadene i begge divisjoner, er nesten nødt til å gi resultat.

Også den tidligere problemdivisjonen Agri (handelsgjødsel osv.) gjør det nå godt, etter år av omstilling og restrukturering.

Resultatet pr. aksje ble 53,40 kroner mot 10,70 kroner i 1999. Salg av virksomheter utenfor kjerneområdene bidro med kr. 10,70 pr. aksje og har, sammen med rekordresultatet, gjort at den reelle gjeldsgraden nå er nede i 0,4, det vil si enda bedre enn langtidsplanens mål 0,5.

Driftsresultatet økte fra 7,7 milliarder kroner i 1999 til 28,5 milliarder i 2000.

Olje og Agri viser fortsatt framgang, Lettmetall viser en svakere utvikling.

Les mer om: