Historisk, kosmisk supergrill

  • naturvitenskap
Rekordkraftig strålingAtmosfæriske radioforstyrrelserKildenKjente SID-er som skyldes hendelser utenfor Solsystemet: