NYHETER_BYGG

Hever miljøkompetansen i BA

OGSÅ UTE: Statsbygg er med i styret for Byggenæringens miljøsekretariat og forvalter norske ambassader verden over sammen med Utenriksdepartementet. Ambassaden i Nicaragua er nyrehabilitert og er jordskjelvsikker.
OGSÅ UTE: Statsbygg er med i styret for Byggenæringens miljøsekretariat og forvalter norske ambassader verden over sammen med Utenriksdepartementet. Ambassaden i Nicaragua er nyrehabilitert og er jordskjelvsikker.Bilde: Fotograf: Statsbygg

Byggenæringens miljøsekreteriat

Næringen er representert ved Byggenæringens Landsforening (BNL), Norges Praktiserende Arkitekter (NPA), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO). Myndighetene er representert ved Kommunal- og regionaldepartementet, Husbanken og Statens bygningstekniske etat. Dessuten er Statsbygg med i styret. Myndighetene skal årlig bidra med 1,5 millioner kroner, mens næringen skal sikre en egeninnsats på 2,25 millioner.

Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen har fått et felles redskap for å heve miljøkompetansen. Byggenæringens miljøsekretariat er opprettet som et fem års samarbeidsprosjekt mellom næringen og myndighetene.

– Vi skal heve bevisstheten og kompetansen hos både næringen og myndighetene sier RIFs Tom Rellsve, som er styreleder for det nye sekretariatet. Han minner om at BAE-næringen fremdeles betegnes som ”40%-næring” fordi cirka 40 prosent av landets energibruk, materialbruk og avfall er knyttet til næringen. – Det ligger store nasjonale miljøpotensialer knyttet til forbedringer. Dessuten vil bedre miljøfokus bidra til bedre kvalitet, styrke inntjening og trekke flere unge, flinke folk til næringen, tilføyer han.

Møteplasser for endring

Sekretariatet er opprettet som ledd i Kommunaldepartementets ferske miljøhandlingsplan og skal bidra til å virkeliggjøre planen. Et sentralt virkemiddel blir nettstedet www.byggemiljo.no, men det skal også legges til rette for fysiske møteplasser rundt om i landet.

– Vi må få inn meldinger om hvor skoene trykker, og ønsker å mobilisere og involvere de ressursmiljøer og nettverk som allerede finnes, sier Rellsve.

Sivilingeniør Ingunn Marton er hentet fra arbeidet som miljøleder i Forsvarsbygg Utbygging til å være daglig leder. Miljøsekretariatet har ikke midler til å støtte utviklingsoppgaver som i det tidligere ØkoBygg-programmet, men skal spre beste praksis og avdekke nødvendige tiltak. Dessuten er det en oppgave å gå sammen om hensiktmessige endringer av rammevilkårene, sier Rellsve.

Tenk livssyklus!

I lov om offentlige anskaffelser sier §6 at det skal tas hensyn til livssykluskostnader og miljøkonsekvenser ved anskaffelsen. Lovparagrafen kunne vært til stor hjelp innen bygg og anlegg, påpeker Rellsve, men viser til at paragrafen stort sett er sovende. Det er tragisk, for offentlige innkjøp kunne preget miljøutviklingen sterkt, mener han. Miljøsekretariatet vil være vaktbikkjer og påse at denne paragrafen benyttes og gi retningslinjer for hvordan den skal praktiseres.

– Vi må utvikle krevende kunder for energi, miljø og livssykluskostnader, og en BA-næring som er fullt ut kompetent til å levere dette, sier styrelederen.

– Dessverre vektlegges innkjøpspris for sterkt ved anbud. Da velges som regel leverandører, løsninger og produkter fra nederste hylle. Vi må få innkjøperne til å innse at de selv er tjent med å etterspørre tjenester og produkter som er høyere oppe på kvalitetsskalaen, poengterer Rellsve. Da øker også tilfredsstillelsen og sikkerheten for brukere og samfunn, og ikke minst forsikringsselskapene.

Stadig flere er kritiske til totalentrepriser slik de har blitt drevet, fordi de ikke har ikke vektlagt planlegging og prosjektering tilstrekkelig. Det er interessant å registrere at ved bruk av OPS-kontrakter hvor entreprenørene får lengre og mer helhetlig bruksansvar, har de egeninteresse av bedre prosjektering og mer varig utførelse, sier Rellsve.

Vesentlig bedre i 2010

Dagens praksis for næringen skal være vesentlig bedre om fem år. Dette er styrelederens klare ambisjon. Det rører seg allerede blant stadig flere arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og byggherrer. – Mange er bevisste på situasjonen, men utfordringene er også som isfjell, mer omfattende enn det som umiddelbart synes, mener Rellsve.

– Det må for eksempel legges om til mer flerfaglig fokus i planlegging og prosjektering, der blant annet arkitektkonkurranse erstattes av arkitekturkonkurranse. Og det blir feil å gjenta tidligere tabber ved å ensidig fokusere energi uten at innemiljøet ivaretas. Men dette skal næringen klare, sier en optimistisk styreleder.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.