Bourbon Dolphin havarerte 12. april under ankerhåndtering utenfor Shetland. En rekke uheldige omstendigheter og antakelig gale manøvreringer sammen med et annet ankerhåndteringsfartøy førte sannsynligvis til havariet. (Bilde: Anders J. Steensen)

Hever ikke Bourbon Dolphin

Forsikringsselskapet vil ikke betale for å få fartøyet hevet, siden det ikke er pålagt.

- Heving er pålagt hvis skipet utgjør en fare for sjøsikkerheten til andre skip eller for miljøet. Dette synes ikke å være tilfelle for Bourbon Dolphin, og Gard kan kun dekke utgifter i den grad det foreligger et rettslig ansvar for rederiet til å etterkomme et slikt pålegg, skriver de i en pressemelding.

Teknisk konsultasjon

Gard har konsultert seg med London Offshore Consultants (LOG), for å vurdere hvorvidt det er teknisk mulig å heve skipet.

De har konkludert med at det er svært usikkert om det lar seg gjøre, fordi "enhver tenkt metode tatt i bruk ville nødvendigvis være uprøvd og kreve betydelig tid til planlegging, utvikling og prosjektering."

LOGs argumenter:

  • Bourbon Dolphin ligger på et meget stort dyp og i et havområde som er utsatt for vanskelige vind, bølge og strømforhold.
  • Det største havdypet som noe skip tidligere har blitt hevet fra er ca. 600 meter. Dette skipet var mye mindre og lettere enn Bourbon Dolphin.
  • Man kjenner ikke til hvilken tilstand skipet er i på havbunnen. Skroget kan ha blitt påført omfattende skader i forbindelse med at det sank og traff havbunnen. Det kan også delvis ha trengt ned i havbunnen.
  • Det enorme vanntrykket på denne dybden, samt varierende strøm på ulike dyp, representerer ytterligere problemer.
  • Havområdet i Nord-Atlanteren er fjerntliggende og værutsatt. Det ville kun være mulig å gjøre noe forsøk på heving i sommermånedene og selv da ville det være sannsynlig at aktivitetene måtte stanses på grunn av for dårlig vær.