Her vurderte de i fjor om 3343 oppfinnelser var nye. Under halvparten førte til patent

Slik sjekker du om oppfinnelsen din er ny.

Her vurderte de i fjor om 3343 oppfinnelser var nye. Under halvparten førte til patent
Hos Patentstyret vurderes årlig flere tusen patentsøknader. Her er et knippe søknader som er blitt vurdert til at de ikke inneholder noen nyhet. Foto: יעקב/Creative Commons Faksimiler: Patentstyret

Alt fra industrielle tungvektere til uerfarne gründere har fått beskjed fra Patentstyret om at oppfinnelsen de forsøker å patentere ikke er ny – og dermed ikke kan føre til patent.