Her utvikles kontrollsenteret for autonome skip

Én operatør skal kunne overvåke flere autonome skip. Forskerne skal nå finne det beste brukergrensesnittet.

Her utvikles kontrollsenteret for autonome skip
F. v. testoperatør André Bjøringsøy og Jon Bernhard Høstmark i Kongsberg maritime tester ut brukergrensesnittet for å kontrollere førerløse fartøy. Foto: Arne Fenstad

– Dette ser kjent ut, sier André Bjøringsøy i det han setter seg ned i stolen foran skjermen som viser et kartutsnitt med skipstrafikken i Oslofjorden.