Her skal laksen bli ferdig tre måneder tidligere enn i sjøen

Salmon Evolution håper byggingen kan starte til våren.

Hvis oppdrettsanlegget blir virkelighet, blir det et av Europas største på land. Anlegget skal være et kombinert gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg, som vil si at om lag 70 prosent av vannet i tankene skal renses og resirkuleres, mens 30 prosent skal pumpes inn fra sjøen.

Tankene på et nedlagt steinbrudd på Indre Herøya i Romsdal, skal huse tilsammen 28.000 tonn laks.

Salmon Evolution forventer at produksjonstiden for laksen vil være 12 måneder. I sjøanlegg er det vanlig med 15 til 18 måneder produksjonstid. 

God strømforsyning

– Siste status er at alle konsesjonene og tillatelsene er i orden. Vi har også inngått avtale med Artec Aqua om at de skal levere systemet. Når vi har en sikker investeringskalkyle starter vi å hente kapital, for så å starte byggingen, sier Odd Tore Finnøy, daglig leder i Salmon Evolution. 

Han gikk i vår fra stillingen som konsernsjef i den maritime utstyrsleverandøren Brunvoll til sjefsstillingen i Salmon Evolution. Første byggetrinn håper han at kan starte allerede våren 2020.

Selskapet har allerede hentet 50 millioner kroner til byggingen av første del av anlegget, men for å realisere hele anlegget kreves over tre milliarder kroner, ifølge Hegnar.no.

Finnøy sier prislappen foreløpig ikke er klar, men at hele anlegget kommer til å koste et milliardbeløp. Det tror han skal være mulig å få til.

– Det er et godt case – en flott og riktig lokasjon med riktige strøm- og vannforhold. Tomten er et avviklet steinbrudd som er ferdig planert. I tillegg er det god strømforsyning, vi ligger ved strømforsyningen til Ormen lange, sier Finnøy.

Les også

Risikerer massedød

Hovedproblemet med landbaserte oppdrettsanlegg er at man risikerer at all fisken dør akutt hvis det dannes hydrogensulfid i vannet. Problemet er størst i såkalte RAS-anlegg som resirkulerer nesten alt vannet. Det finnes ingen offentlig oversikt over hvor mye fisk som har dødd som følge av hydrogensulfidforgiftning, men det skal ha skjedd i flere landbaserte anlegg de siste årene.

Som TU skrev i sommer er byggingen av Havland Havbruks landbaserte hydrogen og fiskeoppdrettsanlegg i Florø, utsatt blant annet fordi de ikke fant gode nok løsninger for å rense vannet. 

– Hydrogensulfid er den mest kjente årsaken til totalhavari. Den kommer ganske fort og slår ut stort sett all fisken. Det er dramatisk, og noe man må unngå. I tillegg ser vi på vannbehandling generelt at en del leverandører ikke klarer å produsere vann som er så klart og rent som det burde være. Det går ut over tilvekst og andre ting som er viktige, sa Roald Førde, økonomidirektør i INC Gruppen, som står bak anlegget, til TU i sommer.

Salmon Evolutions anlegg på land i Romsdal skal etter planen koble seg på strømforsyningen til Orman Lange. Illustrasjon: Salmon Evolution

Salmon Evolution skal ikke bruke RAS-teknologi, men en kombinasjon av resirkulering av vann og tilføring av nytt sjøvann.

– Hovedforskjellen er at vi bruker en enklere teknologi. Mens RAS-anlegg resirkulerer over 90 prosent av vannet, resirkulerer vi bare 70 prosent og pumper inn resten som nytt og friskt sjøvann. Vi kaller det gjennomstrøm med gjenbruk, sier Finnøy.

Flere anlegg på land

Slik ser tomta ut der anlegget skal ligge. Foto: Salmon Evolution

Foreløpig er det bare ett landbasert matfiskanlegg på land i Norge, Fredrikstad Seafoods sitt anlegg, men de siste par årene har det dukket opp flere planer om landbaserte anlegg, blant annet et i en fjellhall i Hardanger og et i Hordaland.

Interessen for å oppdrette laks på land har kommet etter at det har blitt trangere om plassen langs kysten. Samtidig har myndighetene åpnet for gratis konsesjoner på land. 

Produksjonen på land er kraftkrevende og dyrere enn produksjon i sjø. Fordelen er at laksen kan vokse raskere om man kan kontrollere temperatur, saltinnhold i vannet og lysforhold. 

De forventer også høyere overlevelse enn i sjø, og at det kreves mindre fôr for å fostre opp samme mengde fisk. 

Les også