Her skal autonom oppsamling av søppel i havet testes under virkelige forhold

Nytt testsenter for utvikling av selvgående oppsamlingsdroner.

Maritime Robotics og Spilltech viser frem løsninger for selvgående avfallsoppsamling i sjø.

Forrige uke åpnet et nytt testsenter for autonom oppsamlingsteknologi ved Store Lungegård i Bergen. Senteret er tilknyttet NOSCA Clean Ocean i Bergen, en klynge som arbeider med å utvikle havrensingsteknologi for ulike formål.