Her flyr en høyspentmast i aluminium: Gründerne vil erstatte giftige kreosot-påler

De første er nylig installert i Trysil. Kan passe i alle land med vanskelig topografi.

Her flyr en høyspentmast i aluminium: Gründerne vil erstatte giftige kreosot-påler
For å klare jobben med et vanlig Airbus 350-helikopter, bør selve masten veie under ett tonn. Mens stålmaster må flys inn i mange deler, kan Hyndlas mast løftes inn hel. DAG HALVORSEN

Store deler av det norske regionalnettet er bygget med kreosot-impregnerte trepåler. Kreosot er miljøskadelig og kreftfremkallende, og EU utreder nå et forbud.