Her får de mer kontroll over den mest potente drivhusgassen

Et storstilt dansk forsøksprosjekt skal skape fremtidens renseanlegg, hvor det også fokuseres på å utnytte ressursene til å produsere energi.

Her får de mer kontroll over den mest potente drivhusgassen
Nick Ahrensberg sjekker lystgass-sensoren i et av forsøksbassengene på Biofos' Renseanlæg Avedøre. Foto: Michael Rothenborg

Nick Ahrensberg trekker opp ledningen med lystgassmåleren som ligger i overflaten av et av spillvannsbassengene på Renseanleg Avedøre.