PRODUKSJON

Her er landets gjeveste klynger

Instrumenteringsklyngen i Trøndelag

Fremst på sensorer og elektronikk

Med NTNU- og Sintefmiljøet i ryggen nådde instrumenteringsklyngen i Trøndelag opp som en av de utvalgte klyngene.

Bedriftsklyngen er globalt konkurransedyktig og omsetter for rundt fire milliarder kroner fordelt på 100 bedrifter. Klyngen ser for seg et stort vekstpotensial og satser tungt i markedene for gasstransport og -prosessering, undervannsutbygging, offshore havbruk og alternativ energiproduksjon. Regionale størrelser som Statoils enhet i Stjørdal og Hydros på Godhavn er sammen med lokale kraftselskaper viktige og krevende kunder for klyngen.

Klyngens bedrifter arbeider med sensor-, instrument- og måleteknikk, og leverer komplette instrumenterings-, styrings- og automasjonsløsninger samt tilhørende kommunikasjonsløsninger, programvare og elektronikk.

Hovedtyngden av klyngen er lokalisert til trondheimsregionen, men viktige bedrifter i klyngen befinner seg fra Røros og Oppdal i sør til Levanger og Steinkjer i nord.

Klyngen består av tre kategorier bedrifter:

  • Kjernegruppen som leverer integrerte løsninger mot et globalt marked.
  • Underskogen av selskaper som både er underleverandører til andre bedrifter og som har selvstendige produkter.
  • Underleverandører med leveranser av tjenester og delprodukter både til den regionale instrumenteringsklyngen og andre markedssegmenter.

Viktige kjernebedrifter i klyngen er: Kongsberg Maritime, Corrocean, Oceanor, Q-Free, Kongsberg Seatex, Sicom, Norbit, Micro-Control og Noca.Ekspertsenter Undervannsteknologi, Hordaland

Omsetter åtte milliarder under vann

Undervannsindustrien i bergensdistriktet er verdensledende innen drift av undervannsanlegg. Både Statoil og Hydro har store driftsenheter med tung satsing på undervannsteknologi. Bedriftene står for over 50 prosent av verdensmarkedet på undervannsanlegg, ifølge Ekspertsenter Undervannsteknologi.

80 større og mindre leverandørbedrifter til undervannsaktiviteten er med i klyngen. Svært mange av disse begrenser sine leveranser til de norske operasjonene og holder seg til sine tradisjonelle nisjer, men det er stort potensial for at disse også kan ekspandere internasjonalt. Omsetningen blant bedriftene er på formidable åtte millioner kroner årlig.

Satsingen på undervannsteknologi blir stadig viktigere innenfor olje- og gassvirksomheten, etter hvert som leting og produksjon skjer i stadig tøffere områder. Utviklingen går mot stadig større havdyp og lenger mot nord.

I tillegg til den oljerelaterte aktiviteten har Hordaland en av de sterkeste og mest komplette maritime klynger i verden. Det er et stort oppdrettsfylke og senter for havforskning og fiskeri.

Sentrale bedrifter er FMC Kongsberg, Aker Kværner Subsea, Cameron og Framo.Materialteknologi og automasjon på Raufoss

Fra Krag Jørgensen til Volvo og Huyundai

Teknisk Ukeblad har i mange artikler omtalt det spennende industrimiljøet på Raufoss, som har utviklet seg fra ammunisjonsfabrikk til en livskraftig industriklynge med 40 bedrifter og over 3000 ansatte. Omsetningen i klyngen er på 4,5 milliarder kroner og eksportandelen 85 prosent. Miljøet er kanskje landets ledende på anvendt bruk av materialteknologi og produserer for den globale våpen- og forsvarsindustrien samt bilindustrien.

Ekspertsenteret skal sørge for at klyngen utvikler seg ytterligere innen lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. Raufoss-miljøet er blant de fremste til å ta i bruk roboter i produksjonen i Norge.

De mest sentrale bedriftene i klyngen er Nammo Raufoss, Hydro Aluminium Structures, Hydro Aluminium Profiler, Raufoss Technology, Kongsberg Automotive, Steertec Raufoss, Plastal, Hexagon Composites, Raufoss Metall, Raufoss Industrial Tools, Mustad Longline og Total-nettverket bestående av 27 mindre bedrifter.Maritim klynge på Møre

Møringene satser stort

Skipsaktiviteten som er grunnpilaren i den maritime klyngen på Møre omsetter for 25 milliarder kroner og sysselsetter direkte 13.000 mennesker i regionen. Med Ålesund som tyngdepunkt består klyngen av 170 bedrifter og kan dermed sies å være Norges største klynge. Klyngen består av selskaper innen både rederi, skipsdesign, skipsbygging, utstyrsleverandører, forskning, utdanning og finans.

Krevende kunder og barskt kystklima har vært drivkraften for innovasjon i årtier, heter det i beskrivelsen klyngen gir av seg selv. De bygger halvparten av verdens store offshorefartøy og designer tre fjerdedeler av dem.

Klyngen ser at markedet har stort potensial, med økte oljepriser og vanskeligere tilgjengelige leteområder for olje. Kommende miljøkrav, større havdyp, nordområdene og subseateknologi vil kreve nye typer skip. Dette betyr at man kan forvente stor vekst innen offshore skipsaktivitet.

Aktørene mener de kan vokse i omsetning fra 25 milliarder i dag til 100 milliarder kroner innen de neste ti årene.

Klyngen består av 170 bedrifter, hvor de viktigste er Rolls Royce Marine, Ulsteingruppen, Aker Yards, Brunvoll og Farstad Shipping.Mikrosystemklyngen i Vestfold

Ledende på mikrosystemer

Vestfold-klyngen består av det viktigste kommersielle miljøet for mikrosystemteknologi og et av de viktigste for elektronikk/IKT i Norge. De fleste bedriftene i klyngen er internasjonalt ledende.

Klyngen er rettet mot miniatyrisering av IKT-system, mikrosystemer og anvendelse av mikro-nanoteknologi (MNT). Mikrosystemer er små produkter som anvender MNT og systemteknologier der mikrosensorer, mikroelektronikk og mikroaktuatorer integreres. Dette er av verdens raskest voksende og mest konkurranseutsatte industribaserte markedssegmenter i dag. Partnerskapet er formet rundt 13 industribedrifter.

De viktigste bedriftene er Infineon Technologies SensoNor, ame, Ignis Photonyx, Memscap, Norspace, GE Vingmed Ultrasound, Kongsberg Maritime, Jotron, Technodisplay, Microcomponent, Techni, OSWO og EMG Norautron.Systems Engineering på Kongsberg

Favner vidt

Kongsbergnavnet går igjen i en rekke av de andre klyngene, og industrimiljøet i denne klyngen består av mer enn 110 kunnskapsbedrifter. Flere er globalt ledende innen undervannsteknologi, offshore, maritim, bil, fly, forsvar og romfart. Mange av kjernebedriftene har sprunget ut av tidligere sivile divisjoner ved Kongsberg Våpenfabrikk. Kongsbergklyngen er sammen med Raufossmiljøet bevis på vellykket omstilling av tidligere hjørnesteinssamfunn, hvor ny industri har oppstått og verdiskaping har skjedd ved bruk av hjernekraft, kompetanse og samarbeidsløsninger. Kongsbergklyngen er ledende i Norge med å industrialisere større teknologiske nyvinninger.

Kongsbergbedriftene går nå inn i en ny epoke hvor ansvaret for samarbeidskulturen og de tette nettverkene overlates til en ny generasjon ansatte, ledere og innovatører.

NCE Kongsberg skal kartlegge og studere klyngens vekstdynamikk som modell for norsk industriutvikling. I tillegg skal Nordens første studietilbud på mastergradsnivå innen Systems Engineering etableres ved Høgskolen i Buskerud i samarbeid med et amerikansk universitet og næringslivet.

Kongsbergklyngens bedrifter har i løpet av 20 år doblet sin sysselsetting til over 9000 personer, 6000 av dem er sysselsatt i Kongsbergregionen. Samtidig er omsetningen syvdoblet og utgjør ca. 17 milliarder kroner. Eksportandel er over 60 prosent.

Investeringene i forskning ot utvikling i Kongsberg utgjør 1,3 milliarder kroner, noe som tilsvarer ti prosent av all FoU i norsk næringsliv.

Klyngen har industrialisert en rekke teknologier utviklet ved NTNU, Sintef og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Klyngens bedrifter omfatter Kongsberg Gruppen, Kongsberg Automotive, FMC Technologies, Volvo Aero Norge, Dresser Rand, Esko Graphics, Kongsberg Devotek, Kongsberg Airport Systems og Argos Control.

Kilder: NCE Kongsberg, NCE Ålesund, NCE Instrumentering Trøndelag, NCE Microsystems Vestfold, NCE Raufoss, Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.