Hendig effektmeter

Han fremhever instrumentets hendige utforming sammenliknet med et standard effektmeter. Instrumentet måler strøm, spenning, effekt, fasevinkel, frekvens,

faserekkefølge og harmoniske svingninger på ledere med tverrsnitt opp til 55mm. Modellen oppfyller kravene i CAT-III/600 Volt. Datautgang leveres som opsjon.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå