ARBEIDSLIV

Helt sant om smerter

Kristiansand: Små barn, funksjonshemmede, slagpasienter eller pasienter som opereres, er ute av stand til å fortelle om de har det vondt. Men med et målesystem utviklet av doktor med. Hanne Storm, får helsepersonell likevel en presis indikasjon på smertereaksjoner hos disse pasientene. Metoden er en stresstest som bygger på løgndektorens prinsipper, og oppfinneren ble hedret med Reodor-prisen 2000 under Nyskapingskonferansen i Kristiansand.Systemet sikrer at pasientene får riktig dosering av smertelindrende medikamenter eller anestesi. Målet er å redusere unødig smerte, gi pasientene skreddersydd smertebehandling – manuelt eller automatisk – og i sin tur redusere liggetiden på intensivavdelingene.

Emosjonell svetting

Via elektroder festet på huden til pasienten registreres pasientens smerterespons i sanntid basert på emosjonell svetting. «Smertekurven» kan leses av på en dataskjerm.

Til daglig er Hanne Storm lege og forsker ved Pediatrisk forskningsinstitutt ved Rikshospitalet i Oslo. Hun har doktorgrad om krybbedødproblematikk. De siste fem årene har hun arbeidet med hudledningsevne og andre fysiologiske målemetoder for å registrere smerte, som har resultert i den nå prisbelønnede målemetoden.

Reodor-prisen, som er idé- og nyskapingsprisen til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), er på 100.000 kroner samt en bronsestatue av Nils Aas. I år fikk SND inn cirka 230 forslag til Reodor-konkurransen.

Flere priser

Tidligere heismontør Stein Aker fra Oslo fikk SNDs Kreativitetspris på 10.000 kroner og en bronsestatue av Nils Aas, som i år ble delt ut for aller første gang. Aker har utviklet et heisfrigjøringsverktøy for person- og godsheiser. Ved heisstans kobles en stålspak direkte på svinghjulet i heisrommet, og trekker heisen opp eller ned til nærmeste etasje. Spaken er testet og godkjent av Det Norske Veritas og patentert i Europa, Japan og USA.

Pilot-duoen Mørk og Bakken fikk Treodor-prisen, en trestatue og et bilde av Kjell Aukrust, for et radiobasert varslingssystem. Det varsler for luftfartshindre som for eksempel master, broer og kraftlinjer. Sendere monteres på potensielle luftfartshindre. Varslingssignaler sendes ut når flyet er to kilometer unna, og varsler pilotene i cockpit.

Les mer om: