BYGG

Helskinnet gjennom for Veidekke

BEDRING: Konsernsjef Terje Venold i Veidekke har lagt frem bedre tall enn for første kvartal i fjor.
BEDRING: Konsernsjef Terje Venold i Veidekke har lagt frem bedre tall enn for første kvartal i fjor. Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
6. mai 2010 - 09:07

– Vi har kommet oss helskinnet gjennom finanskrisen. Det krevende markedet vi er inne i og den strenge vinteren gjør at omsetningen vår ble fem prosent lavere enn i samme kvartal i fjor. Men vi opplever nå økende aktivitet innen boligutvikling, og entreprenørvirksomhetens ordrereserve har økt med drøyt 20 prosent fra samme tidspunkt i fjor, sier konsernsjef Terje R. Venold.

Veidekkes omsetning i første kvartal ble 3 148 millioner mot 3 325 millioner for første kvartal i 2009. Driftsresultatet ble minus 16 millioner kroner mot minus 102 millioner for 2009.

Resultatet før skatt ble minus 14,3 millioner kroner mot minus 133,5 millioner. Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er på 12,1 milliarder, opp fra 9,9 milliarder. Som en konsekvens av endringer i den norske AFP-ordningen, tilbakeføres tidligere avsetninger til AFP med en regnskapsmessig gevinst på 95 millioner.

– Det er fortsatt utfordrende tider for vår næring med press på entreprenørmarginene. Men gode utsikter innen eiendomsmarkedet, det betydelige etterslepet i offentlige investeringer innen vei og bane, samt vår industrivirksomhets gode uttelling på årets asfaltkontrakter for Statens veivesen, gir grunn til optimisme, fastslår konsernsjef Venold.

Entreprenørvirksomheten

En krevende markedssituasjon med overkapasitet og sterk priskonkurranse innen enkelte segmenter gir marginpress og svakere resultater. Den strenge vinteren har også bidratt til økte kostnader og lavere effektivitet innen produksjonen. Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble i første kvartal 2 787 millioner mot 2 942 millioner og resultatet 139 millioner mot 102. Resultatmarginen endte på fem prosent, som er opp fra 3.5 prosent for samme periode i 2009.Eiendomsutvikling

Den positive utviklingen fra andre halvår 2009 har fortsatt i årets første kvartal. Spesielt i Oslo og Stockholm er boligsalget økende, og nye prosjekter settes i gang. Dersom utviklingen fortsetter, vil Veidekke kunne ha opp mot 1.000 boliger i produksjon ved årets slutt. Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i første kvartal endte på 134 millioner, som er ned fra 144 millioner, mens resultatet endte på minus 11 millioner, en bedring fra minus 38 for fjoråret.

Industri

Også innen industrivirksomheten førte den strenge vinteren til noe lavere aktivitet for områdene pukk, grus og gjenvinning. Men årets første kvartal er uansett sesongmessig preget av lav aktivitet, og kvartalet er derfor regnet som et utgiftskvartal. Samlet omsetning for Veidekke Industri i årets første kvartal ble 252 millioner og resultatet ble minus 127 millioner, som er en bedring fra minus 180.

Les mer om: