BYGG

Heiskravene skjerpes

KØ: Det blir ikke nødvendigvis så lang heiskø i et hus med tre etasjer, men tilgjengeligheten blir helt klart bedre for alle når heis blir pålagt.
KØ: Det blir ikke nødvendigvis så lang heiskø i et hus med tre etasjer, men tilgjengeligheten blir helt klart bedre for alle når heis blir pålagt.Bilde: Colourbox
Mona Sprenger
23. jan. 2007 - 07:30

- Forslaget innebærer økt tilgjengelighet for alle, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga i en pressemelding.

Høring til våren

Forslaget til skjerping av heiskravet gjelder kun nye boligblokker og ikke eksisterende bygninger.

Eneboliger, rekkehus og andre småhus omfattes heller ikke. Forslaget sendes på høring til våren med sikte på at det kan tre i kraft 01.01.2008.

Mer i vente

- Det bør være i både kjøpers og utbyggers interesse at heis velges som en standardløsning, mener rådgiver i Byggenæringens Landsforening, Audun Blegen. Han advarer derimot myndighetene med å komme med for mange nye påbud.

- De må ha i mente at det nå kommer en rekke nye forskrifter som vil bety en ytterligere prisøkning på nye boliger.

Les mer om: