Hederspris til sveiseingeniør

– Kandidaten er en drivkraft når det gjelder innføring av nye sveisemetoder. Det har medført betydelige produktivitetsforbedringer og gevinster. Han er en klar ener i sitt arbeid for sveisefaget og bransjens framtid i Norge, sa prisutdeler Erik Engh, leder for hovedstyret i Norsk Sveiseteknisk Forbund.

– Jeg er rørt. Det var svært mange gode kandidater til prisen, sier prisvinneren. Han mottok prisen under bransjens tradisjonelle fagseminar, som arrangeres samtidig med Den Tekniske Messen i Sjølysthallen i Oslo.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.