Hederspris til en søkende mann

Her er årets vinnere av Rosingprisen

Hederspris til en søkende mann
HEDER: Professor Arne Halaas ved NTNU er tildelt Rosings hederspris for etableringen av det norske søkemotormiljøet. Bilde: Espen Zachariassen

Rosingprisen

  • Tildeles i ulike kategorier til mennesker og bedrifter som har gjort seg bemerket i det norske it-miljøet.
  • Den Norske Dataforening organiserer prisutdelingen.
  • Prisen er oppkalt etter den norske it-pioneren Fredrik Rosing Bull (1882 - 1925).
  • Bull var bygningsingeniør, men ble kjent for å ha utviklet en forbedret hullkort-maskin.
  • Etter hans død ble arbeidet videreført av partneren Knut Andreas Knutsen (1888-1983) i det franske selskapet H. W. Egli-Bull, senere Compagnie des Machines Bull - i dag Groupe Bull med 44 500 ansatte i 100 land.
  • Groupe Bull er fortsatt kjent for stormaskin-systemer i samarbeid med NEC, GE, Honeywell og andre industripartnere.

Opphavsmannen til det norske søkemotormiljøet ble æret med hedersprisen under Dataforeningens årvisse utdeling av Rosingprisen torsdag kveld.

Professor Arne Halaas etablerte fagmiljøet for søketeknologi ved NTNU i Trondheim. I løpet av drøyt 25 år har dette ført til etablering av egne norske kunnskapsbedrifter, som Fast search & transfer, og miljøet har forsynt både Google og Yahoo med kjernekompetanse.

Her kan du lese mer om miljøet.

I juryens begrunnelse heter det:

"Lenge før Google og andre begynte å tenke på søk skapte årets Hedersprisvinner et dyktig fagmiljø innenfor søketeknologi. Det er mer enn 25 år siden han opprettet dette fagmiljøet, og han var sentral i utviklingen av teknologien som har bragt flere søkeselskap til å opprette utviklingsavdelinger i Trondheim. Det er unik innovasjon som er skapt på NTNU, og som blir lagt merke til langt utenfor landets grenser.
Takket være ham er dette fortsatt et område hvor Norge har vesentlige komparative fortrinn. Hans epokegjørende oppdagelser og brennende interesse for søk er noe alle nordmenn burde sette større pris på. Rosingakademiet utroper NTNU-professor Arne Halaas til en verdig vinner av årets Hederspris!"

Seks kategorier

Akademiet deler hvert år ut priser i seks kategorier.

Her er de andre vinnerne og juryens begrunnelser:

Årets it-leder:

Sverre Hurum, Bouvet
Vinneren av Rosing Topplederpris 2012 har gjennom sitt lederskap evnet å skape vekst i omsetning og resultat,  gjennom å legge forholdene til rette for at hans medarbeidere hver dag kan yte sitt beste på jobb.

Han er tydelig, synlig og tilstedeværende. 

Adm. dir. Sverre Hurum, Bouvet ASA.
TOPP: Adm. dir. Sverre Hurum hos Bouvet er årets norske toppleder. Espen Zachariassen
 

Brukervennlighetsprisen:

Statens innkrevingssentral (SI)
Innkrevingssentralen har de siste årene gjort et betydelig arbeid for å effektivisere saksbehandlingen og bringe mer av dialogen med sine brukere (skyldnerne) over på nett.

Tidligere var telefoner og formelle "vinduskonvolutter" den måten SI kommuniserte på. Når SI valgte å bruke nye kanaler for dialog med sine brukere, gjennomførte de en grundig brukerorientert utviklingsprosess. De analyserte typiske dialoger mellom SI og brukerne for å identifisere hvilke brukergrupper og tjenester som skulle være prioritert gjennom den digitale kanalen og hvilke som de ønsket å følge opp manuelt sett ut i fra virksomhetens mål og brukersegmenter. Analysen inkluderte statistikkanalyse, gjennomgang av tjenestekatalogen, medlytt på servicesenteret og intervju av skyldnere og egne ansatte.

Etter analyse, design- og utviklingsprosess gikk SI fra en tradisjonell informasjonshjemmeside til et funksjonelt nettsted i mai måned med www.sismo.no . Gjennom nettsiden kan brukerne endre trekk, søke om betalingsutsettelse og betale avdrag, samt få en helhetlig oversikt over egen situasjon som de tidligere ikke hadde.

Til sammen bygger dette opp under et av hovedmålene med satsningen: Å mobilisere skyldneren (brukerne) til å ta eierskap over egen situasjon så tidlig som mulig. For å realisere målsetningen har nettstedet tydelig fokus på at brukeren skal få løst sine oppgaver som er i samsvar med identifiserte brukerkrav. Informasjon og veiledning er tett integrert med det funksjonelle for å hjelpe og informere bruker i kontekst. I løpet av hele utviklingsløpet er det jevnlige gjennomført brukertester. I tillegg er det jobbet mye med grafikk og språk for å støtte opp om brukernes oppgaver slik at løsningen er enkel å bruke.

I tillegg til utvikling av nettstedet viste brukeranalysen at bruk av “push”-meldinger var viktig for å oppnå virksomhetsmålene, samt yte service til brukerne med vennlige påminnelser. Det vil si at i tillegg til de formelle brevene som sendes i posten, så får brukerne meldinger på sms. Erfaring viser at brukerne lettere går til aksjon når de har fått en slik sms i forhold til om de bare har fått en "vinduskonvolutt". Det var i tillegg brukerbehov for å nå tjenestene på mobil. Resultatet er derfor utviklet med responsiv design for å svare på dette behovet.

 

Smart it-prisen:

Enfo, for moderne kommunikasjonsteknologi som basis for en spennende og svært nyttig forretningsmodell innenfor Smart grid.
Smart grid medfører vesentlige endringer for energibransjen og krever sammensmeltning av erfaringer og kompetanse fra flere fagområder; fysisk energiflyt, kommunikasjon, applikasjoner og systemløsninger. Dette representerer muligheter og trusler for dagens aktører. Nye aktører vil etablere seg, nye allianser vil forme seg og nye forretningsmodeller vil komme.

Enfo utvikler innovative Smart grid-løsninger og nye forretningsmodeller. Fokuset er rettet mot utvikling og salg av løsninger for styring av storskala energiforbruk, optimalisering av nettdrift og for effektiv utnyttelse av distribuert generert energi fra vindkraft og småkraftverk.

Smart grid-løsningene vil bidra til økt forsyningssikkerhet gjennom å bedre nettoperatørens informasjon om nettets driftstilstand. I tillegg vil man sikre bedre fleksibilitet og balansering av nettet gjennom direkte og hurtig styring av aggregerte energilaster fra forbruks- og produksjonssiden. Dette er grønn iti praksis.

Les mer om smart grid: – IT vil invadere kraftbransjen

Kreativitetsprisen:

Smart Care med Diabetes Guard
Annette Skeie Jakobsen etablerte selskapet SmartCare AS i 2011, en trygghetstjeneste for kronisk syke. Det første produktet var Diabetes Guard, en tjeneste som varsler dersom en diabetiker får føling.

Tjenesten vil kunne redde mange liv og øke livskvaliteten til diabetikere som frykter føling og derfor bevisst går rundt med ett for høyt blodsukker igjennom store deler av døgnet og livet. Tjenesten styres fra applikasjonen Diabetes Guard til smarttelefoner som kobles opp mot en 24-timers døgnbemannet overvåkingstjeneste.

Skeie Jacobsen vant nylig også Smartprisen for Smart Care og tjenesten Diabetes Guard som deles ut av Norsk sykepleieforbund, KS og Spekter.

 

VINNER: Høgskolen i Gjøvik.
 

It-sikkerhetsprisen:

Høgskolen i Gjøvik
Juryen har valgt en kandidat som på en meget god måte, og over lang tid, har bidratt til å fremme fokus på informasjonssikkerhet. Siden starten med M.Sc.-programmet for 10 år siden tilbyr Høgskolen nå både B.Sc- og Ph.D-nivå og utdanner flere informasjonssikkerhetseksperter enn noen annen institusjon i landet.

Kandidaten har på nasjonalt nivå et unikt forskningsmiljø med en størrelse og tyngde som overgår tilsvarende ved landets øvrige, større universiteter. Høgskolen i Gjøvik utmerker seg også internasjonalt og tiltrekker seg oppmerksomhet globalt fra både doktorgradsstipendiater, forskningspartnere og offentlige- og private interessenter.

 

Mer fra tidligere Rosingpriser:

Hedret med Rosingprisen  

 

 

 

Les mer om: