NYHETER_BYGG

Hederspris for byggeuskikk

PRISVINNER: Det er god byggeskikk å bruke beskyttende takutstikk. Her mangler det. Det er ikke god byggeskikk å la kledningen gå ned i grunnen, det gjør den her på Lysaker Brygge.
PRISVINNER: Det er god byggeskikk å bruke beskyttende takutstikk. Her mangler det. Det er ikke god byggeskikk å la kledningen gå ned i grunnen, det gjør den her på Lysaker Brygge. Bilde: Børre A. Lund
Joachim Seehusen
16. sep. 2005 - 08:00

Det er nærmest en ren slakt Byggforsk presenterer i sin rapport der det blant annet heter at: "Byggverk som har fått Statens Byggeskikkpris kan dermed, ut fra gjennomgangen i dette forprosjektet, ikke sies å ha jevnt over god teknisk kvalitet."m

Det har vært vannlekkasjer i 70 prosent av byggverkene.

Rapporten er basert på en vurdering av 18 byggprosjekter som har mottatt prisen. Kun seks av prosjektene har unngått ekstraordinære reparasjoner eller tiltak etter ferdigstillelse.

I rapporten fra Byggforsk antydes det at opplysningene om skader og utbedringer kan være "pyntet på", altså tonet ned i forhold til det egentlige skadeomfanget.

Vann på Lysaker Brygge

Denne pyntingen er også dokumentert. I Møllebyen i Moss får Byggforsk opplyst at det er tydelig terrengfall fra huset, mens en befaring viser det motsatte. Yttertaket skal være tilstrekkelig luftet, mens Byggforsk finner "flere usikre løsninger".

For Lysaker Brygge blir det opplyst at takutstikk gir tilfredsstillende beskyttelse, mens det eneste som stikker ut er en takrenne. Videre er det opplyst at kledningen er tilfredsstillende avsluttet mot terreng, mens befaring viser at kledningen flere steder fortsetter ned i terrenget.

Eksperimentbygging

I flere av prosjektene som har mottatt prisen er det innslag av " eksperimentbygging", eller dristige og utradisjonelle løsninger. Dette er ikke forsøk utført med solid kompetanse i ryggen. Risikoløsninger skyldes i flere tilfeller manglende kunnskaper om byggeteknikk, skriver Byggforsk.

– Det er veldig viktig at eksperimentelle løsninger er spesielt godt prosjektert, det er vårt inntrykk at så ikke har skjedd, sier Anna Næss Rolstad som har forfattet rapporten. Rolstad er sivilingeniør og arbeider med materialer og konstrukjoner på Byggforsk.

Rolstad sier at til tross for de feil og mangler som er dokumentert, mener hun at Statens Byggeskikkpris fortsatt er en hederspris. – Men jeg skulle ønske det byggtekniske ble tillagt større vekt, vi har foreslått å lage en byggteknisk veiledning for juryen, sier hun.

Ikke spesielt høy kvalitet

I statuttene for prisen heter det blant annet: Prisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø, kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk. Ressurs- og miljøvennlige byggverk av høy kvalitet skal vektlegges.

Men kvaliteten er ikke spesielt høy, "omtrent likt eller noe høyere " skriver Byggforsk om kvaliteten. Rolstad sier at det er valgt minimunsløsninger i flere av prosjektene. I rapporten skriver hun også "Endel skader kan komme til å oppstå de nærmeste årene. "

Rapporten er bestilt fra Kommunal og Arbeidsdepartementet. Der er rapporten som kom ut 30. mai ennå ikke behandlet, forteller ekspedisjonssjef Inger Lindgren. Hun er derfor ikke i stand til å kommentere innholdet.

Les mer om: