KRAFT

Havvind øker kollisjonsfare

VANSKELIG MED VIND: Vindkraftinstallasjoner langt til havs vil begrense muligheten for å søke etter savnede personer med redningshelikopter og redningsbåter, slår en ny rapport fast.
VANSKELIG MED VIND: Vindkraftinstallasjoner langt til havs vil begrense muligheten for å søke etter savnede personer med redningshelikopter og redningsbåter, slår en ny rapport fast. Bilde: Hywind StatoilHydro
Jannicke Nilsen
22. mai 2008 - 14:49

Store vindparker med flytende turbiner til havs vil få konsekvenser for skipstrafikk, fiskenæringen og redningsaksjoner, dersom den blir realisert.

Det viser en ny rapport fra konsulentfirmaet Multiconsult, som på oppdrag fra Olje- og energidepartementet har gått igjennom hva slags arealkonflikter utbygging av vindkraftverk og bølgekraftverk vil føre til i Norskehavet. Rapporten tar utgangspunkt i områder utenfor Mørekysten, mer enn 20 kilometer fra land og på et dyp på 80-100 meter.

Les også:

Arealkrevende

Rapporten trekker fram en rekke negative konsekvenser ved etablering av offshore vindparker:

  • Havområder som brukes til fiske kan bli beslaglagt
  • Økt risiko for kollisjoner
  • Redningsarbeid ved ulykker blir vanskeligere

- Etablering av offshore vindkraftanlegg kan føre til beslag av arealer som brukes til fiske, først og fremst i områder hvor det fiskes mye sild. Vi finner ingen indikasjoner på at vindkraftverkene vil jage vekk silden, men arealene vil bli beslaglagt, sier John Alvsvåg i Multiconsult, som har utarbeidet rapporten.

Sikringssoner

En av årsakene til at store fiskearealer vil bli beslaglagt, er at det vil være naturlig å opprette sikringssoner rundt vindkraftinstallasjonene. Hvor store arealer det er snakk om vil avhenge blant annet av hvor stor utbredelse av fisk det til enhver tid er i området.

- Offshoreindustrien som er regulert etter petroleumsloven, angir en sikringssone på 500 meter rundt oljeinstallasjonene. Jeg vil ikke mene noe om hvor stor sikringssonen bør være rundt et flytende vindkraftverk, sier Alvsvåg.

Store vindparker til havs er foreløpig på planleggingsstadiet, og et regelverk som regulerer framtidig drift er ikke på plass. Olje- og energidepartementet jobber nå med de juridiske sidene ved etablering av framtidige offshore vindparker.

Stor forurensingsfare

Vind- eller bølgeturbiner som er bunnfaste eller oppankrede i et område med mye skipstrafikk, vil også bety økt risiko for kollisjoner. "En kollisjon mellom et skip og et slikt anlegg vil kunne være fatalt for både skip og turbin og medføre stor fare for forurensing, der skipet vil være den største forurensingskilden", heter det i rapporten.

Å avverge kollisjoner mellom skip og vindturbin kan også bli vanskeligere. Oljeplattformer har standbybåter som kan trekke båter, som har mistet maskinkraft og er på drift, bort fra installasjonen. Hvordan båter i drift skal håndteres i en offshore vindpark er uklart.

I tillegg blir søk- og redningsaksjoner etter havari mer utfordrende.

Begrenser redningsaksjoner

- Vindkraftinstallasjoner begrenser operasjonsmuligheten for både helikopter og søk med fartøy. På nattestid kan man normalt søke med varmesøkende kamera, men vindturbinene gjør at fartøy og helikoptre ikke kan søke effektivt, og begrenser muligheten til å gjennomføre søk innenfor havvindparken, sier Alvsvåg.

Fiskerinæringen mener rapporten slår fast det de hele tiden har sagt.

- Vind på land

- Vindmøller til havs ikke er så ideelt som mange vil ha det til, og vi er glade for at denne rapporten slår fast det vi hele tiden har sagt. Områdene denne rapporten tar for seg er midt i fiskefeltene, og rapporten viser at vindmøller i Norskehavet ikke kan plasseres hvor som helst, sier leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, og viser til at fisk er Norges nest største eksportnæring.

Nilsen mener vindkraftanlegg primært bør bygges på land.

- Jeg skal ikke påstå at det ikke finnes steder til havs hvor man kan plassere vindmøller, men vindkraft bør primært begrenses til områder på eller nær land. Langs strekningen fra Bergen og nordover finnes det mange holmer og skjær hvor man kan dra nytte av den sterke vinden, selv om den kanskje ikke er like sterk her som langt til havs, mener Nilsen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.