DOKTORGRADER

Havet som CO 2 -felle

2. juli 2001 - 12:46

Kuznetsova disputerte sist fredag for dr.scient. graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen Molecular modeling for thermodynamic properties of bulk and interfacial systems .

I mange industrielle prosesser er forskjeller i kjemisk potensial den drivende kraften for molekylær transport i fluider. Evnen til å kunne kontrollere kjemisk potensial i visse deler av et system kan være avgjørende for om simulering er realistisk relativt til den virkelige prosessen som den søker å imitere.

Effekten av kjemisk potensial kontroll på inntrenging av vann i N-Acetylmorpholin (NAM) er en av tingene som har vært studert i hennes studium. NAM er en væske som brukes til rensing av sure gasser fra naturgass og andre hydrokarbon blandinger. De nye metodene som er utviklet viser seg å være i stand til å opprettholde egenskapene for vannfasen ved å kompensere for molekyler som trenger inn i NAM.

I dag går det meste av karbondioksiden som slippes ut fra kraftverk og annen industri direkte til atmosfæren. Karbondioksid anses som en mulig årsak til endringen i klimaet som har vært observert i den senere tid. Hav-lagring er en av flere strategier som vurderes internasjonalt med sikte på raske reduksjoner i utslippene av karbondioksid til luft. Lagring på store havdyp er i dag betraktet som det beste alternativet for havlagring. Under disse betingelsene vil karbondioksid danne en innsjø på havbunnen.

I denne avhandlingen har man ved hjelp av molekyl-simuleringer og modell-systemer studert en rekke egenskaper ved karbondioksid som er sentrale i teoretiske vurderinger av stabiliteten for dette lagringsalternativet. Stikkord er termodynamiske egenskaper, grenseflate-spenninge og gjensidige løseligheter. Studiene viser at molekyl-simuleringer, med tilhørende representative modeller for gjensidige molekylpåvirkinger, kan være et effektivt og nøyaktig verktøy til å beregne egenskaper som er ellers er vanskelige å måle under de aktuelle betingelser.

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek.

For anskaffelse, kontakt Byttekontoret ved UB, tlf. 55 58 88 35.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.