SAMFUNN

Havbruksstasjoner moderniseres

Oppdraget kommer fra Fiskeridepartementet, som med oppgradering av havbruksstasjonene i Matre og Austevoll vil møte fremtidens utfordringer innen norsk havbruksnæring.

Austevoll havbruksstasjon skal gjennom den mest omfattende utvidelsen og moderniseringen. Fiskeridepartementets intensjon er å at Austevoll-stasjonen skal bli en moderne forskningsstasjon som tilfredsstiller krav til forskningsmessig kvalitet, forsøksdyrenes velferd og hygienebetingelser, samt konsesjonsmessige vilkår og helse, miljø og sikkerhet.

En kalkyle fra 1996 anslo moderniseringskostnadene ved Austevoll til 160 millioner kroner. Statsbygg bearbeider nå dette plandokumentet sett fra dagens behov, og vil utover høsten gjennomføre virksomhetsanalyse, funksjonsanalyse og romprogram, opplyser prosjektleder Olav Væhle i Statsbygg.

Arbeidet ved Matre havbruksstasjon ble påbegynt i 1997, men det har vært stillstand i prosjektet på grunn av manglende finansiering. Nå starter arbeidet opp igjen. Nye forsøkshaller og laboratoriefasiliteter på 1000 kvadratmeter brutto areal skal dels erstatte og dels utvide eksisterende, nedslitte lokaler. I tillegg kommer en ny hall for settefiskproduksjon på 600 kvadratmeter, opplyser Væhle.

Det er foreløpig ikke gjort noe vedtak om endelig kostnader for moderniseringsprosjektene, men Væhle antyder vel 200 millioner kroner som et mulig utgangspunkt.

Statsbygg skal overta ansvaret for drift og vedlikehold av bygningsmassen til havbruksstasjonene i Matre og Austevoll i januar 2002. Byggestart er planlagt til 2003.

Les mer om: