KLIMA

– Haugan fikk en romslig prosjektbevilgning

KOS:  Direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd solte seg i glansen av  HKH Kronprins Haakon under åpningne av Polaråret i Oslo 1. mars.
KOS: Direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd solte seg i glansen av HKH Kronprins Haakon under åpningne av Polaråret i Oslo 1. mars.
Tore Stensvold
16. mars 2007 - 07:00

Forskningsdirektøren ønsker ikke å kommentere kritikken fra polarforskerne ettersom saken fremdeles er til behandling.

Men han er overrasket over at også professor Haugan kritiserer rådets arbeid.

– Alle vedtak som ble fattet i behandlingen av prosjektet, ble gjort av eksterne styrer etter grundige vurderinger. Klageutvalget opphevet vedtaket med grunnlag i saksbehandlingsfeil, sier Hallén.

– Tok lengre tid enn normalt

Han innrømmer at deler av klagebehandlingen tok lengre tid enn det normalt skal gjøre. – Noe av dette kan skyldes vår egen omorganisering. Men de forsinkelser som har funnet sted etter at prosjektbevilgning ble fattet, må Haugan selv ta noe av ansvaret for, sier Hallén.

Direktøren forteller at klageutvalget ønsket saken bedre belyst i flere omganger. – Men dette tok Divisjonsstyret for vitenskap ansvar for, og tilbød Haugan en romslig prosjektbevilgning som en avslutning av saken.

– I 2004 påpekte Smith-utvalget viktigheten av åpenhet i Forskningsrådets arbeid og etterlyste også en holdningsendring. Er du fornøyd med graden av åpenhet i Forskningsrådet?

– Vi legger stor vekt på åpenhet og mener selv vi strekker oss langt. Denne type sak og prosess forekommer meget sjelden i Forskningsrådet. Vi behandler et svært antall søknader hvert år, og den generelle tilbakemelding er svært god. Vi mottar svært få klager. Våre habilitetsbestemmelser er strengere og mer konsekvent praktisert enn i noe annet land jeg kjenner. Tilsvarende har vi gjennom vårt uavhengige klageutvalg sikret søkere mot saksbehandlingsfeil, skriver Hallén i en epost til Teknisk Ukeblad.

Les mer om: