Hardangerbrua tar form

Dette er den første skissen av tårn- og tunnelløsningen som arkitekt Pål Jørgensen tegnet i april 2006. (Bilde: Pål Jørgensen)
Skisse av tunnelåpningen med bue mot midterste rigel i tårnkonstruksjonen (Bilde: Forum Arkitekter)
HER KOMMER DEN: Hardangerbrua ligger nesten innerst i fjorden. Enkelte i turistnæringen frykter at seilingshøyden skal bli for lav for store cruiseskip på inn til Eidfjord. Med 55 meters seilingshøyde er det god margin til de skipene som besøker fjorden. (Bilde: Statens vegvesen)
Prinsippskisse av linjene som viser hvordan tunneltaket går i linje med rigelen i tårnet. (Bilde: Forum Arkitekter)
Tegning av tårnene, med mål. (Bilde: Forum Arkitekter)
Skisse fra tunnelen mot Hardangerbrua. 175 meter fra åpningen
Hardangerbrua, 138 meter fra åpningen i tunnelen. (Bilde: Forum Arkitekter)
105 meter fra tunnelåpningen. Til venstre åpningen til gang og sykkelstien som fører opp til et utsiktspunkt (Bilde: Forum Arkitekter)
Tunnelåpning 70 meter fra åpningen (Bilde: Forum Arkitekter)
På Hardangerbrua, 630 meter fra åpningen. (Bilde: Forum Arkitekter)
Tunnelåpning sett fra Hardangerbra. 22 meter høy. (Bilde: Forum Arkitekter)
Hardangerbrua (Bilde: Forum Arkitekter)
LANG, LENGRE, LENGST: Hardangerbrua blir Norges lengste og verdens syvende lengste hengebru. Ingeniørene gjennomfører beregningene med flere forskjellige simulerings- og regneverktøy for å være helt sikre på at dimensjoneringen blir korrekt. (Bilde: Statens vegvesen)
DETALJKART: Her er et detaljkart som viser hvor brua skal krysse fjorden. Merk at bomstasjonene kommer på Bu-siden av brua. De stiplete linjene markerer tunnel. (Bilde: Statens vegvesen)
  • Bygg

Tunnelene som fører frem til brua på begge sider blir sentrale elementer i designet av Hardangerbrua.

Brua blir Norges lengste og verdens syvende lengste hengebru med et spenn på 1310 meter.

Åpner seg

Arkitekt Pål Jørgensen fra Forum Arkitekter har laget tårnene med tre rigler, eller tverrforbindelser. Plasseringen av den nederste, under brokassen, og den øverste gir nærmest seg selv.

Men den midterste er nøye plassert i forhold til en gradvis økende takhøyde i tunnelen ettersom åpningen nærmer seg.

Hever taket

140 meter før tunnelåpningen begynner taket å heve seg. Med dette designtrikset vil Jørgensen skape en naturlig overgang mellom den trange tunnelen og den åpne luftige brua.

- Man skal ikke være langt ute på brua før man vet hvor man er, sier Jørgensen.

Presset ingeniørene

Fra sjøsiden skal derimot brua være så diskret som mulig. – Vi har presset ingeniørene voldsomt for å få en slank konstruksjon, sier arkitekten.

- Det er et samspill mellom en dramatisk natur og en dramatisk konstruksjon. Det skal være færrest mulig designelementer som er så enkle at de gir en styrke i seg selv, fortsetter han.

Satt på spissen

Betongtårnene som rager 202 meter opp på hver side, måler ikke mer enn 4,5 x 4,5 meter der kablene passerer. – Noe mindre klarte vi ikke. Så går de i svake buer nedover og ender som rektangler nederst.

Men foreløpig er det kun hovedlinjene som er bestemt. Detaljene skal først være endelig avklaret i løpet av september. I oktober blir hele entreprisen lagt ut på anbud.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå