SAMFERDSEL

Har tro på vei-Ethernet

Trafikantene som tar nye E18 i Vestfold i bruk fra 30. oktober, vet neppe at de blir overvåket og styrt via hele 6500 signaler gjennom 11 tunneler og fem dagsoner. Systemet, som har en kontraktspris på 8,3 millioner kroner, betjenes av Vegtrafikksentralen i Porsgrunn. Leverandøren SS Engineering AS i Oslo kaller dette den største styrings,- regulerings- og overvåkingsleveransen innen trafikk og samferdsel i Norge – og det største industrielle Ethernet-anlegg i Norge i sitt slag.

– Størrelsen på anlegget i Vestfold kan sammenlignes med store industrianlegg, som Kårstø Raffineriet med 6-7000 I/O. Men mer interessant enn størrelsen på signalomfanget, er valget av 100 Mbits Ethernet hvor både PLS-signaler og videobilder går på samme nettet, sier daglig leder Jostein Haga i SS Engineering.

Ukjent med kritikk

Anlegget er utstyrt med fiberkabel i et redundant ringnett over 35 kilometer. Det styrer teknisk utstyr, som vifter, lys og lysstyring og nødtelefoner. Systemet tar seg av trafikkavviklingen, med skilt, hastighet, bommer, kjørefeltsignaler og rødblink; alt i alt over 6500 inn- og utganger i styringsanlegget.

SS Engineering, som har 12 ansatte og er en uavhengig systemintegrator innen styring og overvåking, har også levert langt mindre Ethernet-anlegg til blant andre Folgefonntunnelen og Åkrafjordtunnelen, som i Teknisk Ukeblad nr. 28/01 ble stemplet som fulle av barnesykdommer av Statens vegvesen i Hordaland.

– Det er ukjent for oss at disse anleggene ikke fungerer slik de er tenkt. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger fra prosjektledelsen i Statens vegvesen Hordaland. Etter artikkelen i TU bekrefter de at de er svært godt fornøyd med valg av løsning og vår rolle som leverandør, sier Jostein Haga.

Ivaretar ved brudd

– På stamnettet i anlegget i Vestfold er det 100 Mbit Ethernet fiberkabel, for å sikre at datamengden har kapasitet i nettet og for minimal påvirkning utenfra. Dessuten er det viktig at Vegvesenet har mulighet til å utvide bruken av nettet etter hvert som teknologien utvikles, forklarer Haga.

Ethernet er en åpen verdensstandard som transporterer data langt hurtigere en de klassiske feltbussløsningene. Til stamnettet er det koblet 20 analoge ITV-videokameraer med Ethernet-konvertere. Stamnettet er satt opp i et ringnett som gir et redundant Ethernet. Ved et brudd på nettet forsvinner ikke viktige signaler. 37 Hirchman/RS2 Ethernet-svitsjer mottar og sender styringssignaler til riktig mottaker i Ethernet-sambandet. Ved brudd ivaretar svitsjene redundansen og styrer signalene i motsatt retning enn der bruddet er, og frem til riktig adresse.

Nettverk

Hver av de 11 tunnelene og de fem dagsonene har et lokalt 10 Mbit stjerne-Ethernet. Her er det knyttet opp i alt 76 Allen-Bradley SLC PLS-ere; enheter som styrer de enkelte funksjonene, som for eksempel at en bom skal gå ned eller et varsellys skal begynne å blinke. Videokameraene er koblet til de enkelte stjerne-Ethernet-systemene og videre direkte til svitsjene på stamnettet.

Via et overordnet RSview-overvåkingsystem skal hele Ethernet-anlegget langs den nye E18-parsellen gjennom Vestfold overvåkes og styres fra Vegtrafikksentralen i Porsgrunn, som er koblet til anlegget med en fast telelinje via ISDN-router. Vegvesenets driftssentral i Ås i Vestfold har også en tilsvarende tilkobling. Og SS Engineering har tilgang til anlegget på oppringt telelinje via ISDN-router for å kunne ivareta teknisk støtte, vedlikehold og service.

– Erfaringene som Hordaland vegkontor har gjort med Ethernet stemmer ikke med de gode erfaringene vi har fra Vestfold, sier byggeleder for elektroentreprisen på ny E18 i Vestfold, Finn Erling Berg, til Teknisk Ukeblad. I TU nr. 28 uttalte en ansatt ved Statens vegvesen i Hordaland at nettverksløsningen med Ethernet i tre tunneler er så dårlige at de vil gå tilbake til gammelt Profibus-baserte systemer.

Årsaken, ifølge overingeniør Tor Tybring Aralt ved Vegtrafikksentralen i Bergen, er at det har vært vanskelig å få utstyr fra forskjellige leverandører til å spille sammen.

– Vi har sett at Ethernet-systemet virker i miljøer med langt større forstyrrelser enn vi får i Vestfold. Ethernet med fiberkabler står for meg som den beste måten å løse oppgavene på. Vi har brukt Norconsult til å vurdere våre valg: Ethernet er mest driftssikkert og mest fleksibelt. Jeg forstår heller ikke bekymringen med utstyr. Jeg vil heller si at Ethernet gir enda flere muligheter enn gamle systemer. Vi har tro på Ethernet som kommunikasjonsstandard for Vegvesenets tekniske nett i fremtiden, slår Finn Erling Berg fast.

Les mer om: