Har testskutt hele fire NSM-missiler i Andfjorden i september

Sjøforsvaret har skutt NSM fra fregatt og korvett, mens Polen har skutt to NSM fra land.

Fire NSM-missiler ble skutt under missiløvelsen i Andfjorden tidligere i september.

Naval Strike Missile (NSM) har i rundt tre år vært det norske sjøforsvarets hovedvåpen om bord på fregattene og kystkorvettene.