Har penger – få prosjekter

Har penger – få prosjekter
IKKE LØNNSOMT: - Vi trenger søknader for energieffektiviseringstiltak som ikke er lønnsomme. Da kan vi bevilge støtte slik at de utløser prosjektene, sier Marit Sandbakk i Enova Bilde: Anders J. Steensen

Kristiansand: Det er satt av rundt 500 millioner kroner i årets budsjett for Enova til energieffektiviseringstiltak i norsk industri. I tillegg kommer det ekstra midler som er overfør fra tidligere år. Men industriens lave investeringstakt medfører at få bedrifter, om noen, investerer i energieffektivisering.

Med unntak av FeSIl med sitt store prosjekt i Finnfjordbotten og Elkem Thamshavn som begge er behandlet av Enova i tidligere, er det liten interesse i industrien for å søke om støtte til å forbedre energibruken i bedriftene.2 milliarder

Totalt har Enova rundt 2 milliarder kroner i støttemidler for 2011. Vanligvis støtter Enova med opp til 50 prosent av investeringskostnadene til energieffektiviseringstiltak i bedriftene eller i fornybar energi. – Vi er i ferd med å snu støtten fra utbygginger til drift og tiltak som kan bidra til å bedre energibalansen i bedrifter. Dette får mindre oppmerksomhet, men er like viktige tiltak for å øke tilgangen på kraft i Norge, sier Sandbakk. Som håper på å frigjøre opp til 20 TWh med kraft ved energieffektiviering.

– Men det er vel mer populært hos politikerne å klippe snorer til åpning av nye vindparker, enn å komme inn i industrien når de har gjennomført sine tiltak. Unndtaket var Jens Stoltenberg da han fikk lov til å legge ned grunnsteinen i det nye energigjenvinningssystemet i Finnfjordbotten , sier hun.Mye å hente

Totalt bruker Industrien i Norge rundt 80 TWh elektrisk kraft hvert år. Potensialet for å ta ut mer kraft ved å effektivisere driften og gjenvinne mye av energien er stort. Hittil er det tatt ut rundt 4,5 TWh, men Enova regner med at det finnes muligheter til å ta ut ytterligere 15 – 20 TWh, dvs. enten å tilbakeføre kraft til nettet eller effektivisere prosessene. – Vi vet at minimum 20 TWh går tapt i form av spillvarme. 15 – 20 TWh kan tas som energieffektivisering. Derfor gir vi også støtte til forprosjektrig av tiltak for å optimalisere energibruken i industrien , sier Sandbakk.Pynter bruden

For å få fortgang i energieffektiviseringen har Enova endret en del på reglene. Det kreves ikke lenger en innsparing på minimum 500 000 kWh. Dette er redusert til 100 000 kWh. Videre er den å anledning til å søke etter støtte fortløpende uten spesielle frister. Sandbakk anbefaler at bedriftene tarkontakt med Enova på forhånd før de sender søknadene slik at de utløser midler. – Vi gir kun støtte il prosjekter som i utgangspunktet er ulønnsomme. Alt for mange kommer til oss for sent i prosessen, fordi tallene skal presenteres for bedriftens styre. Da er de så bearbeidet og pusset på at eventuelle tiltak svært skjelden er ulønnsomme. Bruked er pyntet så mye at vi ikke kan gi støtte til åpenbart gode prosjekter, sier Sandbakk.

Les mer om: