Håp om økt sysselsetting

Håp om økt sysselsetting
Olje- og gassindustrien trenger alle typer produkter og tjenester. Det gir positive ringvirkninger til alt fra mekaniske verksteder til malingprodusenter, vevstuer og matleverandører. Bilde:

Konjunkturbarometeret for fjerde kvartal 2005 melder om gryende sysselsettingsvekst, økt produksjonsvolum og høyere kapasitetsutnyttelse i industrien, viser SSBs konjunkturbarometer. Sysselsettingsveksten gjelder spesielt hos produsentene av investeringsvarer. Både hjemme- og eksportmarkedet bidrar til vekst i samlet ordrebeholdning. I tillegg synes markedsprisene å styrke seg. SSBs konjunkturbarometer måler temperaturen i industrien kvartalsvis og skuer kun tre måneder fram i tid.

Les mer om: