Håp for norsk språkteknologi

S.AI.L Port Northern Europe (SPNE) ser ut til å gå lysere tider i møte. Etter nyttårskrisen, da det belgiske språkteknologimiljøet rundt selskapet Lernout & Hauspie trakk seg fra eiersiden, har selskapet gjennomført en vellykket omstrukturering.

SPNE yter såkalte inkubasjonstjenester til nordiske oppstartsbedrifter med hovedvekt på språk- og taleteknologi og kunstig intelligens.

Tirsdag kunngjorde selskapet en ny oppstartbedrift i sin portefølje: Færøyske Auxilior har som mål å bli den ledende nordiske leverandøren av løsninger og verktøy for fysisk handikappede og personer med lærevansker.

– Med ti oppstartsbedrifter i SPNE-miljøet, Nordisk SpråkTeknologi som nærmeste nabo, og til sammen over 100 mennesker involvert, føler vi at språkteknologieventyret på Voss er i gjenge igjen, sier administrerende direktør Leiv Hartly Andreassen i SPNE.

Auxilior vil nå etablere seg på Voss for å få full tilgang til språkteknologimiljøet der. SPNE eies i dag 100 prosent av Selskapet for Industrivekst (SIVA) og er basert på Voss i Hordaland.

Les mer om: