BYGG

Hanekleivras: Ren arbeidsulykke

BRANNFELLER: Det har vært mange alvorlige tunnelbranner de siste årene i Europa.
BRANNFELLER: Det har vært mange alvorlige tunnelbranner de siste årene i Europa. Bilde: Statens vegvesen


Sande (NTB): Under støpearbeider for å sikre Hanekleivtunnelen, ramlet en støpeform og betong ned mandag kveld, 1. pinsedag.

To personer ble lettere skadd. Ifølge politiet skjedde ulykken 50 meter inn i det nordgående tunnelløpet i forbindelse med påfylling av betong i former oppunder tunneltaket.

Bolter og støp

Det er Veidekke som jobber med sikringsarbeidet på tunnelen. Der fjellet er dårlig, blir det satt inn ekstra sikringsbolter og det støpes mellom betongskall og fjellet. I soner med ekstra dårlig fjell blir det forskalet og støpt ut i full profil.

Ikke ras

– Ut ifra den informasjonen vi sitter på nå, betrakter vi dette som en ren arbeidsulykke og ikke et nytt tunnelras, sier informasjonsdirektør Sissel Faller i Vegdirektoratet til NTB.

Hun understreker at Vegdirektoratet har tillit til entreprenøren Veidekke.

Stoler på

– Absolutt. Ellers ville de ikke ha fått jobben, sier hun.

Vegdirektoratet er i ferd med å avslutte en intern gransking av hva som gikk galt under utbyggingen av Hanekleivtunnelen. Ifølge Faller er rapporten ventet å være klar i løpet av et par ukers tid.

Juleras

Til alt hell ble ingen skadd da 200 kubikkmeter stein og betong i det sørgående løpet av Hanekleivtunnelen raste ned i veibanen 25. desember i fjor.

I januar ble også det nordgående løpet stengt etter at geologiske undersøkelser viste at også denne tunnelen inneholdt rasfarlige partier. Nå skal sju tunneler i Vestfold sikres bedre. Arbeidene skal etter planen være ferdig 6. juli.

Det er Veidekke som stakk av med alle kontraktene for sikringene av Vestfold-tunnelene.

Politikk

Nå prøver Venstre å slå politisk mynt på ulykken i pinsen.

– Det er dypt beklagelig at to arbeidere er blitt skadd. At det jobbes i pinseferien er et tegn på at tempoet kan være for høyt. Jeg frykter at dette også kan gå på bekostning av kvaliteten i sikringsarbeidet, sier Borghild Tenden i Vesntre.

Forsiktige

Tidspresset blir blant avvist av informasjonssjef Kai Krüger Henriksen i Veidekke.

- Ulykken har ingenting med hastighet eller valgte løsninger å gjøre. Vi har vært ekstremt forsiktige hele veien, sier Henriksen.

Betongelement

Ifølge Henriksen var årsaken til ulykken at en gammel bolt som holdt betongelementet på plass, løsnet. Arbeiderne var i ferd med å støpe ut mellomrommet mellom fjellet og betongskallet som er synlig for bilistene. Trolig klarte ikke bolten å bære den ekstra belastningen som støpearbeidet medførte.

– Det er ganske spesielt at en bolt løsner, men den hadde trolig ikke gitt etter dersom vi ikke hadde arbeidet i tunnelen, sier Henriksen.

Veidekke arbeider nå sammen med politiet, Statens vegvesen og Arbeidstilsynet med å komme til bunns i det som skjedde. Politiet har sperret av tunnelen, og alt arbeid er inntil videre satt i bero. Veidekke tror ikke utbedringsarbeidet blir vesentlig forsinket som følge av ulykken.

– Nei, jeg tror det i høyden er snakk om dager før vi er i gang igjen, sier Henriksen(©NTB)

Veidekke skal sikre Hanekleiv- og Løkentunnelene

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.