BYGG

Hanekleiv-dommen faller i dag

Bilde: Jarle Skoglund

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete får overlevert rapporten fra utvalgsleder Bjørn Nilsen i dag.

Ledelsen i Statens vegvesen vil være tilstede.

Rutiner

I tillegg til hva som burde ha vært gjort og hvorfor det ikke ble gjort, er informasjonssjef Kjell Hauge spent på hvordan granskningskommisjonen mener rutinene for å bygge tunneler skal bli bedre i framtiden.

- Kunnskapen er helt klart til stede i den norske tunnelbransjen. Det er heller ikke noe galt med viljen. Men det må ha skjedd svikt i rutiner når to tunneler raser sammen i Norge i løpet av relativt kort tid, sier Hauge.

Han sikter i tillegg til raset i Hanekleiv-tunnelen, til hendelsen da 12 tonn stein og betong raste ned i veibanen inne i Oslofjordtunnelen 1. juledag 2003.

Stengt lenge

Raset i Hanekleivtunnelen på E18 i Vestfold skjedde 25. desember 2006. Statens vegvesen har også stengt nordgående løp i Hanekleivtunnelen på E18 i Vestfold, og tunnelen åpnes trolig ikke før til sommeren.

5. januar nedsatte samferdselsministeren en undersøkelsesgruppe som fikk i oppgave å kartlegge årsaker til raset, forbedringstiltak og analysere alle faser av tunnelprosjektet.

Undersøkelsesgruppen er også bedt om å komme med eventuelle forslag til forbedringstiltak vedrørende planlegging/prosjektering, tunnelbygging, drift og vedlikehold, og kontrollrutiner og regelverk.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.