PRODUKTNYHETER

Håndverkerens lille assistent

Det norske selskapet mener alle håndverkere bør utstyres med en lomme-PC og programvare. De vil dessuten fjerne kataloger, dokumenter og et utall gule og hvite lapper som de forskjellige bransjene sliter med. Programmet ePocket Handyman er nå klar i utgave 5 som flytter plattformen inn i den nye alltid på-verdenen som starter med GPRS.

Handyman begynte sin tilværelse for noen år siden som et program for elektrikere, og den første versjonen ble utviklet på Apples Newton. Da den forsvant for et par år siden, ble hele programpakken flyttet over på lomme-PC-er med Windows CE operativsystem. Nå kommer programmet i en 5.0-versjon som er en vesentlig oppgradering av hele plattformen.

Til økonomisystem

Handyman kan ses på som håndverkerens mobile klient for bedriftens økonomisystem. I stedet for å kommunisere delelister, arbeidsordre, sluttkontroller og liknende via telefon og papir, gjør håndverkeren det papirløst ute i felten. Kommunikasjonen til økonomisystemet er helt sentral og betyr at markedet for Handyman er bundet til det antallet økonomisystemer som støttes.

- Vi begynte med ett system, men nå har vi støtte for fem av de viktigste økonomisystemene i denne delen av næringslivet, sier administrerende direktør i ePocket Solutions Åsmund Dahl.

I dag har selskapet rundt 1000 brukere. Det er én prosent av markedet bare i Norge og brøkdeler av en promille av eksportmarkedet.

Trekker fra hofta

- Vi har en regel om ti sekunder som vi etterlever. Hvis ikke håndverkeren er i gang med å registrere data på ti sekunder, har vi tapt. Det betyr at registreringen må være svært enkel og det passer godt med de små lomme-PC-ene vi bruker, sier Dahl. Den lille skjermen fungerer best når brukeren presenteres for lite, men viktig informasjon. Det krever ikke mye inntasting. Mesteparten er tilgjengelig fra rullemenyer og sjekklister.

Markedssjef Petter Mowinckel understreker at håndverkeren ikke skal bli noen saksbehandler. Den jobben håndverkeren må gjøre på lomme-PC-en, er mindre enn det som vanligvis kreves av papirarbeid.

Selv om de ulike håndverksfagene varierer, har de så mye til felles at nesten alle kan bruke rammeverket i Handyman. Om du er parkettlegger, elektriker eller rørlegger har svært mye av papirarbeidet vært det samme. Gjennom flere, svært enkle skjermbilder, registrerer håndverkeren jobben; hva den går ut på og hvor det er. Her er det også tilgang til plukklister fra grossisten og funksjoner for sluttkontroll, der kunden kan skrive under direkte på skjermen.

Liten og tykk

Selv om en moderne lomme-PC er svært liten, gjør ePocket Solutions et poeng av at de har laget en tykk klient og ikke en tynn. - Hadde dette vært en tynn klient, ville håndverken vært tvunget til å synkronisere mot databasen til stadighet, og det ville være for tungvint og tatt for mye tid med vanlige mobiltelefoner, sier Mowinckel. I den tykke klienten ligger all informasjon håndverkeren har bruk for, slik som kundebase og grossistenes varelister. 100.000 varer på den lille maskinen er ingen grense. Med de nye 64 mbyte-maskinene kan man faktisk lagre flere hundre tusen varer som kan søkes i.

Den nye 5.0-versjonen av Handyman gjør det mulig å lage programvaren i en litt tynnere utgave enn tidligere. Med dataforbindelse via GPRS, og senere med UMTS, vil brukeren alltid stå i forbindelse med serveren på hovedkontoret uten at tellerskrittene løper. Dataene krypteres og komprimeres på hver side. Selv om prisen per overført megabyte ennå er høy, er datamengden som overføres svært beskjeden. Det betyr ikke noe om brukeren stenger forbindelsen. Neste gang enheten skrus på, synkroniserer den mot serveren.

En meldingstjeneste er også bygd inn i den nye versjonen. Et alltid på-samband gjør at håndverkeren og saksbehandleren kan utveksle skriftlige meldinger med hverandre omtrent som vanlig e-post.

Den nye versjonen gjør også synkroniseringen mye bedre. I stedet for at hele databasen - som ligger i klienten - lastes ned til serveren, flyttes bare de data som har endret seg. Det er også blitt mulig å synkronisere mange lomme-PC-er samtidig. Tidligere kunne bare én synkroniseres av gangen, mens tallet nå ligger på over 150.

Kontoret også

Det er ikke bare håndverkeren i felten som har glede av det nye systemet. De som skal holde orden i regnskapene, har minst like mye å tjene på dette. Fordi all registreringen allerede er gjort ferdig i felten, står det bare igjen å sjekke fakturaen.

- Dette var en jobb som tidligere krevde et meget årvåkent øye og som i beste fall kunne gjøres på 10 til 15 minutter pr faktura, sier Mowinckel. Det blir mange timer på årsbasis selv i små bedrifter. Nå er det bare unntaksvis feil i dataene, og den samme kontrollen går unna på 3 til 5 minutter.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.