SAMFUNN

Hånd i hånd

Næringsmiddelforskning skal bli et nytt eksportprodukt. I løpet av kort tid vil Sintef Fiskeri og Havbruk i Trondheim og Matforsk på Ås sammen danne aksjeselskapet Norsk Næringsmiddelforskning. Det nye selskapet tar sikte på å kapre store kunder som Unilever, Philip Morris og Nestlé i tillegg til norske aktører.

Administrerende direktør Karl Almås i Sintef Fiskeri og Havbruk sier de to instituttene utfyller hverandre. Sammen har de langt større muligheter enn hver for seg til å nå frem overfor krevende, internasjonale kunder. Forskningsarbeidet skal fortsatt skje hos Matforsk og på Sintef. Norsk Næringsmiddelforskning skal representere de to utad i fellesprosjekter, samkjøre partene i felles forskningsprosjekter og skaffe store kunder.

Spisser seg

Administrerende direktør Peter Wesenberg i Matforsk mener både Sintef og Matforsk er helt i toppen internasjonalt på noen områder. – For å holde oss der må vi spisse oss, og gjøre samarbeidet forpliktende. Vi må levere forskning som kan konkurrere med de beste. Konkurransen er tøff, sier han, og trekker frem områder som produkt- og råvarekunnskap, sensorikk, måling av kvalitet, multivariat analyse og matvaretrygghet som områder der Matforsk er gode.

Almås peker på Sintefs styrke innen foredlingsteknologi, sporbarhet, utnyttelse av biprodukter, kjøling og frysing. – Vi skal samle noen utvalgte områder hvor vi begge er på topp, til en vel fungerende enhet. Da skal vi også klare å gjøre oss lekre for de store, sier Almås, som mener at norsk næringsmiddelforskning i dag er tungt tilgjengelig for næringslivet.

Flere kan bli med

Andre institusjoner ønskes velkommen til å kjøpe seg inn i Norsk Næringsmiddelforskning Forutsetningen er at de må anerkjenne grunntanken.

Fiskeriforskning i Tromsø har vært invitert, men takket nei til å gå inn på eiersiden. Miljøer i Bergen er også orientert, men har foreløpig ikke gitt noe svar tilbake.

Verken Wesenberg eller Almås tror det vil by på vanskeligheter å kombinere de to kulturene med røtter i henholdsvis landbruksbransjen og fiskeribransen. – Vi har full støtte fra flere av våre store kunder som nå orienterer seg mot fisk, sier Matforskdirektøren. – Fra et forskningsståsted er det litt unaturlig med et skille mellom råstoffene, sier Almås.

Les mer om: