Halvveis på Stubberudmyra bru

Halvveis på Stubberudmyra bru
Trafikken på E 6 går som normalt igjen etter at vestgående løp på Stubberudmyra bru ble gjenåpnet. Man må se godt etter for å oppdage at E 6 går over en bru her. Bilde: Anders Haakonsen

Stubberudmyra er 315 meter lang. Den ble åpnet i 1969. Undersøkelser har avslørt skader på brua. De er ikke alvorlige, men Vegvesenet ville handle før det gikk for langt.Veg på stylter

Brua ligner ikke på noen annen bru her i landet. Om den i det hele tatt burde kalles en bru, kan diskuteres. Den kunne også kalles en veg på stylter.

Den opprinnelige overbygningen besto av ca. 1 500 prefabrikkerte, trekantede skallelementer i betong som sto på 825 betongpæler. På elementene var det lagt et avrettingslag av sand. Over sandlaget var det lag med kult som tilsvarer et bærelag på en vanlig veg. Øverst var det asfalt.

Skadene som ble oppdaget, var på skallelementene De mister nå sin bærende funksjon, men de gjør nytte en siste gang som forskaling. Vegoverbygningen som er bygd opp over dem, blir fjernet og erstattet med en bruoverbygning i betong.Bygd om i tre seksjoner

Under ombyggingen blir brua delt på langs. I sommer ble vestgående kjørebane stengt i skolenes sommerferie mens den nye overbygningen ble støpt.

Til sammen ca. 6 000 kvm av brua ble bygd om i tre seksjoner. Først ble all asfalt, kult og sand i en seksjon fjernet. Deretter ble en betongplate støpt oppå de gamle skallelementene. Betongplaten har en tykkelse på 28 cm på det minste. Den største tykkelsen er over pilarene. Der er platen 60 cm tykk. På betongen er det lagt en membran. Over den er det et asfaltlag, deretter et lag med kult og øverst et asfaltlag til.Spade og kost

Ombyggingen er utført av PEAB. De som har jobbet på brua, har hatt en travel sommer. Arbeidet har pågått minst 18 timer i døgnet, noen ganger 24 timer. Søndagene har også blitt tatt i bruk. Prosjektleder Stein Olav Haugen i PEAB er fornøyd med oppdraget.

- Arbeidet har gått bra. Vi har sluppet store overraskelser, og vi har hatt et godt samarbeid med byggherren. Brua ble åpnet en dag tidligere enn forutsatt, sier han.

- Hvordan fjernet dere gammel masse over skallelementene?

- Først brukte vi gravemaskin. Det som ble igjen, tok vi med spade og kost. Til slutt brukte vi sugebil for å gjøre elementene helt rene.

- Hvordan armerte dere en bruplate med så varierende tykkelse?

- Vi plasserte prefabrikkerte kurver av armeringsjern i fordypningene over hver pilar. Hver kurv ble bundet manuelt.Ingen tuting

- Fungerte skallelementene bra som forskaling?

- Mange steder var det sprekker mellom dem som vi måtte tette før støp, men det var vi forberedt på.

- Stengingen av halve E 6 førte til mange reaksjoner i media. Merket dere noe til det?

- Nei, vi opplevde ikke tuting eller andre ubehageligheter, sier Stein Olav Haugen.

Det gjenstår nå mindre arbeider på en påkjøringsrampe mot østgående kjørebane. Det må utføres innen neste sommer. Da blir brua igjen innsnevret i åtte uker mens østgående kjørebane blir bygd om.

Les mer om: