Boligbygging Svalbard

Halverte energibruken i boliger på Svalbard

Pæling til fjell gir mindre setningsskader og tettere bygg. Det sikrer energigjerrige boliger også i fremtiden.

De nye rassikrede boligene på Svalbard bruker kun halvparten så mye energi som byggene de erstattet.
De nye rassikrede boligene på Svalbard bruker kun halvparten så mye energi som byggene de erstattet. (Foto: Eirik Helland Urke)

Pæling til fjell gir mindre setningsskader og tettere bygg. Det sikrer energigjerrige boliger også i fremtiden.

Store ras, både i 2015 og 2017 ødela flere boliger på Svalbard. Etter rasene har Statsbygg ført opp 8000 kvadratmeter boliger, fordelt på 3-, 4- og 5 – roms leiligheter i seks bygninger. Boligene er produsert som moduler i Steinkjer og fraktet til Svalbard med båt.

I 2019 ferdigstilte Statsbygg 60 nye boliger i Gruvedalen i Longyearbyen. De var ment å være energibesparende, og resultatet viser seg å være svært bra. Byggingen startet i 2018.

Disse har nå vært i bruk et år, og Statsbygg har samlet data for energibruken. De nye boligene er ført opp som passivhus. De gamle hadde et strømforbruk på mellom 300 og 350 kilowattimer per kvadratmeter per år.

Mer enn halvert

– I de nye boligene er gjennomsnittsforbruket 144 kWh/m²/år, sier Bente Næverdal i Statsbyggs driftsområde nord.

Energibruken er dermed redusert med mer enn 50 prosent.

Det er mer enn tykkere isolasjon som ligger bak energisparingen. De er pælet til fjell, der ligger mye spart energi – i hvert fall i fremtiden. De gamle byggene var ikke pælet. Det resulterte i setningsskader som gjorde byggene utette. De nye byggene vil opprettholde tettheten også over tid.

En annen faktor er at de eldre og rasutsatte byggene aldri var ment som permanente boliger, de var bygget for midlertidig bruk, men ble brukt lengre enn forutsatt.

Oppgraderer eldre boliger

Likevel er de gamle boligene mest representative for boligmassen på Svalbard. Statsbygg har nå startet et energiøkonomiseringsprosjekt på seks av de gamle spisshusene som er så typiske for Svalbard og avbildet på de fleste postkort fra Longyearbyen. Statsbygg vil i første omgang undersøke hvilken effekt måling og moderne styring av energiforbruk kan gi av strømbesparelser.
 
Etter bare noen ukers drift, ser det svært lovende ut med tanke på reduksjon av energiforbruket. Statsbygg ønsker å ta ansvaret for å få ned energiforbruket slik at kullkraftverket i byen kan avvikles. Det er alt på overtid og har store vedlikeholdskostnader, men ingen vet ennå hva det kan erstattes med.

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå