Hålogaland Kraft Nett

Hålogaland Kraft får 500.000 i bot for å forvirre kundene med lenke på nettsiden

– Et  grovt brudd på nettselskapenes nøytralitetsplikt, mener NVE.

Administrerende direktør i Hålogaland Kraft, Rolf Inge Roth og daglig leder i Hålogaland Kraft Nett, Sture Hellesvik, vil se på mulighetene for å påklage gebyret fra NVE.
Administrerende direktør i Hålogaland Kraft, Rolf Inge Roth og daglig leder i Hålogaland Kraft Nett, Sture Hellesvik, vil se på mulighetene for å påklage gebyret fra NVE. (Foto: Hålogaland Kraft)

– Et  grovt brudd på nettselskapenes nøytralitetsplikt, mener NVE.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

I fjor sommer slo Evenes Kraftforsyning og Hålogaland Kraft seg sammen. I oktober 2017 la Evenes Kraftforsyning ut en lenke på sine nettsider som ledet nettkundene til Hålogaland Krafts interne strømleverandør.

NVE vurderer hendelsen som et grovt brudd på nettselskapenes nøytralitetsplikt.

– Nettselskapet har ledet kunder mot én bestemt kraftleverandør, som da kan ha fått en fordel i forhold til andre leverandører. Det strider mot plikten nettselskapene har til å være nøytrale overfor kraftleverandører, sier seksjonssjef i NVE, Guro Grøtterud. 

Forvirrer kundene 

NVE tror at mange forbrukere opplever strømmarkedet som komplisert.

Nøytralitetsplikt

Nettselskapene skal opptre nøytralt overfor alle kraftleverandører, for å sikre god nok konkurranse i markedet.

Nettselskapene skal sørge for en effektiv informasjonsutveksling ved leverandørskifter, måling og avregning.

Kilde: NVE

– I et marked der nærmere 70 prosent av kundene kjøper strømmen fra den dominerende leverandøren i sitt nettområde, er sammenblandingen av strømleverandøren og nettvirksomheten en reell problemstilling. Og når nettvirksomheten, som i dette tilfellet, gjentatte ganger bidrar til å øke denne uklarheten, er det nødvendig å sette ned foten, skriver direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker.

Også i 2011 og 2015 fikk henholdsvis Evenes Kraftforsyning og Hålogaland Kraft Nett tilsvarende pålegg om å endre praksis og rutiner for å unngå brudd på nøytralitetsplikten. 

NVE har lagt vekt på dette ved utmåling av gebyret.

Mener NVE vil statuere et eksempel

Administrerende direktør i Hålogaland Kraft, Rolf Inge Roth. Foto: Hålogaland Kraft

Siden Evenes Kraft har opphørt som eget selskap, er overtredelsesgebyret rettet mot Hålogaland Kraft Nett AS. 

– Vi oppfatter at dette er en ekstremt kraftig reaksjon i forhold til hva saken gjelder. Gebyret er stort, og vi ser på dette som at NVE skal statuere et eksempel, sier administrerende direktør i Hålogaland Kraft, Rolf Inge Roth.

Han sier selskapet nå skal sette seg inn i saken.

– Og vi vil selvsagt vurdere hvilke muligheter vi har til å klage, sier Roth.

Ledet kundene til eget kraftselskap

Den nyeste feilen skjedde i forbindelse med oppkjøpet, da nettselskapet til Evenes Kraft hadde lenket til Hålogaland Kraft sin hjemmeside.

– Vi hadde ikke oppdaget at lenken ikke var slettet, slik den skulle. Det skulle skjedd med én gang, og vi vet ikke hvorfor det ikke skjedde. I tillegg overtok vi ved sammenslåingen også ansvaret for en sak fra Evenes Kraftforsyning fra 2011, sier Roth.

Han sier at selskapet forsøker å etterleve nøytralitetsplikten på en god måte.

– Men så har vi disse eksemplene som vi selvsagt tar selvkritikk for, og som vi retter opp så godt vi kan.

70 prosent velger det lokale strømselskapet

NVE påpeker i sin pressemelding at nærmere 70 prosent av kundene kjøper strømmen fra den dominerende leverandøren i sitt nettområde. Slik er det også på Hålogaland.

Strømselskapet er en viktig aktør og bidrar blant annet til barn og unge, mens de nasjonale aktørene ikke legger igjen ett øre i distriktene.

Rolf Inge Roth, adm.dir. Hålogaland Kraft.

– Vi opererer bare i eget område og har en stor andel av markedet. Strømselskapet er en viktig aktør, og bidrar blant annet til barn og unge, mens de nasjonale aktørene ikke legger igjen ett øre i distriktene, sier Roth.

Likevel mener han det er viktig å skille kunde-delen av konsernet fra nettselskapets rolle.

– Vi er svært tydelige på at det er et skille her. Vi har ikke til hensikt å forsøke å blande dette og skape usikkerhet, sier Roth.

Han er enig i at det likevel kan være utfordrende for en strømkunde å skille mellom nett- og strømleverandør.

– Vi ser dette poenget, og derfor har vi et eget selskap for salg av strøm. Konsernorganiseringen er for å få fram de tydelige skillene mellom nett og annen virksomhet. Vi har også kontroll på alle internavtaler for å unngå kryssubsidiering, sier Roth.

– Ikke et uvanlig høyt gebyr

Guro Grøtterud, seksjonssjef i NVE. Foto: NVE

Seksjonsleder i NVE, Guro Grøtterud, sier at gebyret til Hålogaland kraft er på nivå med gebyrer gitt i lignende saker.

– Vi ga et høyere gebyr, 600.000 kroner, i en lignende sak der et nettselskap sendte ut brev til kundene med lenke til kraftleverandøren. Denne saken er ikke like grov, og gebyret er derfor mindre, sier Grøtterud.

På den andre siden sier hun at gjentatte brudd innenfor samme konsern virker skjerpende for størrelsen på gebyret.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå