KLIMA

Haga fikk tre klimaråd

- VENTER PÅ SVERIGE: Olje- og energiminister Åslaug Haga viser til at svenskene trenger avklaringer fra EU for å kunne begynne reelle forhandlinger om et felles grønt sertifikatmarked med Norge.
- VENTER PÅ SVERIGE: Olje- og energiminister Åslaug Haga viser til at svenskene trenger avklaringer fra EU for å kunne begynne reelle forhandlinger om et felles grønt sertifikatmarked med Norge.

På dagens Produksjonstekniske konferanse på Gardermoen fortalte han forsamlingen hva han har gitt den selvoppnevnte klimamiisteren av råd.

Før han listet opp rådene, presenterte han premissene.

Null-utlsipp

For å stabilisere temperaturøkningen på 2 grader over dagens nivå kreves i realiteten en halvering av utslippene i 2050. Han hevder utslippene i de rike landene må ned 83 % og at til og med utslippene i dagens fattige land må ned 6 prosent.

– I praksis må vi tenke som om det skal være et nullutslippssamfunn, argumenterte Alfsen.

Teknologitro

Det eneste som kan få dette til er en storstilt, global satsing på ny teknologi.

-Støtte til lavteknologi utslippsreduksjon er en trussel mot den teknologiske utviklingen som må skje, sa Alfsen. – Vi lærer lite av å plante trær, påpekte han retorisk.

Kvoter holder ikke

Heller ikke en Kyotoavtale kan løse dette.

– Økonomiske virkemidler som kvotehandel fungerer for å sikre anvendelse av tilgjengelige løsninger, men gir ikke utvikling av ny teknologi, mener Alfsen. Da trengs direkte økonomisk støtte, eller regler.

En og to

Alfsens to første råd til Haga var derfor:

  • 1. Jobb for en storstilt internasjonalt koordinert teknologiutvikling
  • 2. Start storstilte nasjonale teknologiutvikslingsprosjekter der Norge kan være verdensledende

Som introduksjon til råd nummer tre sa Alfsen følgende.

– Jeg har ringt, sendt brev og e-post til Enova om dette, men aldri fått svar. Alfsen tror forbrukeren selv kan gjøre mye, bare han eller hun vet hva som påvirker.

Han mener produkter den enkelte kan kjøpe i butikken bør merkes i forhold til hvor klimavennlige de er.Tredje og siste

Det tredje rådet var derfor omtrent som følger:

  • 3.Sørge for å få oversikt over CO 2-utslippene tilknyttet ulike forbruksvarer. Få varene merket, slik at forbrukeren kan gjøre ”gode” valg.
Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.